medjimurjepress@gmail.com

Pomoć građanima pri dobivanju sufinanciranja za energetsku obnovu kuća

Reformisti pozivaju gradove, općine i županije Na sjednici Vlade u četvrtak 14. svibnja 2020. godine prihvaćene su Izmjene i dopune Programa energetske obnove obiteljskih kuća. Poziv bi trebao biti objavljen u lipnju kako bi građani imali barem dva mjeseca za prikupljanje...

Smanjenje broja općina i gradova?

TERITORIJALNI USTROJ HRVATSKE -VRUĆI KESTEN Hrvatska, prema podacima sa stranica Ministarstva uprave, ima 555 jedinica lokalne samouprave – 428 općina i 127 gradova te 20 jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno županija. Grad Zagreb kao glavni grad ima poseban status...

Broj potpisa potreban za kandidaturu na lokalnim izborima

DONOSIMO  BROJ POTPISA POTREBAN ZA KANDIDATURU OPĆINSKOG NAČELNIKA, GRADONAČELNIKA I ŽUPANA TE NJIHOVIH ZAMJENIKA ZA MEĐIMURSKU ŽUPANIJU Broj stanovnika i srazmjer potpisa Grad Čakovec 27.820- 600 Grad Mursko Središće 6.307-250 Grad Prelog 7.815-250 Općina Belica 3.176-150 Općina...