medjimurjepress@gmail.com

Novi ciklus besplatnih edukacija za poduzetnice i poduzetnike

Lista poduzetničkih ideja koje će biti tražene na hrvatskom tržištu u 2020 godini Krećemo s četvrtom godinom naših edukacijskih aktivnosti u sklopu kojih kroz besplatna predavanja, radionice i vježbe diljem Hrvatske, u suradnji s jedinicama lokalne uprave i samouprave, našim...

Lista poduzetničkih ideja koje će biti tražene na hrvatskom tržištu u 2020 godini

Na stalnoj vjetrometini propitkivanja – hoću li uspjeti ili ne, hoću li moći ili ne, jesam li spreman za nove izazove ili ne, svaka poduzetnica i poduzetnik gradi svoje poduzetništvo. Početak nove kalendarske godine posebice je prožet takvim “mentalnim olujama”...