Koncerti i događanja u sklopu 17. međunarodnog gudačkog natjecanja Rudolf Matz 2019.

Umjetnička škola Miroslav Magdalenić Čakovec Senka Bašek-Šamec Tvoj share je nekome vrijedna informacija!

17. Međunarodno gudačko natjecanje Rudolf Matz 2019

24.-27. travanja 2019. Ravnateljica Senka Bašek-Šamec Tvoj share je nekome vrijedna informacija!

Počelo 16. međunarodno gudačko natjecanje Rudolf Matz

U utorak je u Čakovcu počelo 16. međunarodno gudačko natjecanje Rudolf Matz. Rije je o prestižnom bienalnom natjecanju koje se treći put održava u Čakovcu, jedinom te vrste u Hrvatskoj namijenjenom violinistima, violistima, violončelistima i kontrabasistima koji se natječu u...

16. Međunardno gudačko natjecanje

Čakovec, Croatia, 2018. Organizatori / Organizers Umjetnička škola / Art School „Miroslav Magdalenić“, Čakovec Hrvatsko društvo gudačkih pedagoga / Croatian Sting Teachers’ Association Međunarodno gudačko natjecanje Rudolf Matz je glazbena manifestacija koja se održava...