Koncerti i događanja u sklopu 17. međunarodnog gudačkog natjecanja Rudolf Matz 2019.

Umjetnička škola Miroslav Magdalenić Čakovec Senka Bašek-Šamec Tvoj share je nekome vrijedna informacija!

17. Međunarodno gudačko natjecanje Rudolf Matz 2019

24.-27. travanja 2019. Ravnateljica Senka Bašek-Šamec Tvoj share je nekome vrijedna informacija!