medjimurjepress@gmail.com

Vatrogasna vježba na ribnjaku Martica u Mačkovcu

Prema godišnjem programu rada, u subotu, 9. studenog 2019. godine na ribnjaku Martica u Mačkovcu, s početkom u 15:00 sati održati vatrogasna vježba članica Vatrogasne zajednice Grada Čakovca. Molimo vas da se odazovete ovom pozivu i uputite predstavnike kako bi svojom nazočnošću...

Pokazna vježba civilne zaštite “Poplava u Gradu Mursko Središće„

Grad Mursko Središće 29. lipnja 2019. godine ogranizira provođenje vježbe civilne zaštite na temu „Poplava 2019.“ Tema vježbe je zaštita Grada Mursko Središće od poplava. Vježba će se održati 29. lipnja 2019. godine sa početkom u 16:00 sati na rijeci Muri na području „Lučice“....

Provođenje vježbe civilne zaštite „Nedelišće 2019“

U subotu, 6. travnja 2019. godine s početkom u 9:00 sati na području općine Nedelišće održat će se vježba civilne zaštite „Nedelišće 2019“. Prvi dio vježbe održat će se na benzinskoj postaji Formula V (istočni ulaz u Nedelišće), a drugi dio će se održati na vodocrpiliš...

Ipa Floods – Varaždin 2017

Državna uprava za zaštitu i spašavanje organizira terensku vježbu civilne zaštite IPA FLOODS – VARAŽDIN 2017, koja se provodi od 9. do 13. listopada 2017. na lokacijama u Varaždinskoj županiji. Program za strane i domaće promatrače vježbe te medije (obilazak radnih točki s...