medjimurjepress@gmail.com

Razrješenja i imenovanja

Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga Gradonačelnik Grada Čakovca donio je rješenje o razrješenju i imenovanju članova Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga. Razrješuju se članovi Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga imenovani Rješenjem KLASE: 022-05/17-01/66,...

Financiranje programa i projekata udruga Međimurske županije

Za 29 projekata i programa iz područja poljoprivrede, šumarstva, lovstva i zaštite potrošača Međimurska županija osigurala 546.500 kuna U Velikoj vijećnici Međimurske županije održano je potpisivanje i podjela Ugovora o financiranju programa i projekata udruga Međimurske županije...

Prava potrošača

Udruga “Međimurski potrošač” u suradnji sa Međimurskim demokratskim savezom, organizira aktivnost na kojoj će građane Međimurja, razgovorom i pisanim materijalima, upoznati sa pravima potrošača Međimurski potrošači se o svojim pravima mogu informirati na štandu na...

Natječaj za financiranje programa Udruga iz područja zaštite potrošača u 2018.

Predmet ovog Natječaja je prikupljanje pisanih prijedloga programa udruga iz područja zaštite potrošača (edukacija, informiranje i savjetovanje potrošača) koji će se financirati iz Proračuna Međimurske županije u 2018. godini., temeljem Odluke o načinu raspodjele sredstava iz...