Međimurje Press
EkologijaGospodarstvo

Socijalna zadruga Humana Nova

“Recikliraj, novu vrijednost kreiraj!” zajednički je nazivnik projekata kreativnih radionica o recikliranju tekstila koje je Socijalna zadruga Humana Nova provela u suradnji s jedinicama lokalne samouprave u osnovnim školama.

Cilj ovih projekata bio je doprinijeti ekološkoj osviještenosti djece u lokalnoj zajednici i upoznati ih s načinima zbrinjavanja, ponovne upotrebe i reciklaže tekstila uz malo kreativnosti.

Zahvaljujemo Općini Nedelišće – Zelena Agenda 2022,  Općina Sveti Juraj na bregu, Općini Selnici, Općini Donja Dubrava, Općini Goričan, Općini Vratišinec, Općini Belica i Gradu Čakovcu što su svojim proračunskim sredstvima sufinancirali ove projekte i aktivnosti u okviru istih.

U okviru ovih projekata sudjelovali su učenici viših razreda osnovnih škola iz navedenih općina, dok je sredstvima Grada  Čakovca sufinancirano održavanje u I. i II. osnovnoj školi Čakovec, OŠ Sveti Martin na Muri, OŠ Kuršanec i u Centru za odgoj i obrazovanje Čakovec.

Bez iznimke, djeca su bila oduševljena aktivnostima, a rezultati ovih projekata pokazali su da je provođenje ovakvih vrsta aktivnosti i upoznavanje djece osnovnoškolskog uzrasta s procesom recikliranja i ponovne upotrebe važno za stvaranje zdravijih navika prema očuvanju okoliša, održivom korištenju resursa te predstavlja važan dio razvoja odgovornosti djece prema suživotu u zajednici. Ovo je ulaganje u budućnost.

U nastavku slijedi video sa jedne od radionica koju je Humana Nova snimila u suradnji s Centrom za odgoj i obrazovanje Čakovec.

https://www.youtube.com/watch?v=zl5itUYpXgc

Karolina Kraljić

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja