Međimurje Press
Ekologija

VIDEO: Livade nestaju. Oživimo ih tradicionalnom košnjom!

Znate li kako izgleda tradicionalna košnja? Zašto je bitna za očuvanje livada i za opstanak određenih vrsta biljaka i životinja? Može se izdvojiti primjer leptira plavaca na Bedekovićevim grabama, gdje tradicionalna košnja i ljudska aktivnost čuvaju  međimurske “matule”. Samo ljudskim radom direktno se doprinosi očuvanju prirode i livada te postiže ravnoteža između intenzivne poljoprivrede i zaraštanja livada. A to je moguće košnjom na tradicionalan način.

Ljudi sve više napuštaju tradicionalan način košnje i livade su postale jedno od najugroženijih staništa. Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode u svibnju je pokrenula medijsku kampanju u tiskanim i elektroničkim platformama s ciljem senzibiliziranja javnosti o potrebi očuvanja livada pod sloganom: Livade nestaju. Oživimo ih!

Unutar kampanje snimljen je videozapis posvećen tradicionalnom načinu košnje na terenima u blizini grada Mursko Središće. Glavni akter u videozapisu je Monika Cindrić, viša stručna suradnica za edukaciju i interpretaciju Međimurske prirode. O tradicionalnoj košnji ističe:

– Trava se nekada kosila dvaput godišnje, a za boljih godina i tri puta. Prvu košnju nazivamo sijeno, drugu otava, a treću otavić.”

Pogledajte videozapis:

https://youtu.be/vjnAz5_I5Kc

Roberta Radović

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja