Međimurje Press
Gospodarstvo

Podaci Hrvatskog zavoda za zapošljavanje-Područni ured Čakovec

Krajem listopada 2023. godine u evidenciji je bilo 2.166 nezaposlenih osoba, što je na razini rujna, dok je u odnosu na listopad 2022. godine broj nezaposlenih veći za 10,1%.

Zaposleno je 43.335 osoba, a stopa registrirane nezaposlenosti prema administrativnim izvorima za listopad je 4,8%.

Izlasci iz evidencije nezaposlenih

Tijekom listopada iz evidencije nezaposlenih izašlo je 358 osoba. Broj brisanih iz evidencije manji je u
odnosu na rujan za 35,8%, a veći za 14,4% u odnosu na listopad 2022. godine. Zbog zaposlenja evidenciju
je napustilo 259 osoba, što je 7,9% više nego u listopadu prošle godine, dok je u odnosu na rujan broj
zaposlenih manji za 47,4%.
Na temelju radnog odnosa zaposleno je 240 osoba (92,7%), dok je 19 osoba (7,3%) zaposleno na temelju
drugih poslovnih aktivnosti (registriranje trgovačkog društva ili obrta, ugovor o djelu, zapošljavanje prema
posebnim propisima, itd.). Osim izlazaka zbog zaposlenja s evidencije je iz ostalih razloga sukladno
Zakonu o tržištu rada brisano 99 osoba, (zbog izlaska iz radne snage, nepridržavanja zakonskih odredbi,
odjave s evidencije i dr..).

Ulasci u evidenciju nezaposlenih

Tijekom listopada u evidenciju nezaposlenih novoprijavljeno je 359 osoba. Broj ulazaka manji je u odnosu na rujan za 8,4%, a u blagom porastu u usporedbi s listopadom prošle godine (0,8%). Promatrajući strukturu novoprijavljenih najvećim udjelom evidentirane su osobe izravno iz radnog odnosa – 188 osoba ili
52,4%. Nadalje, 88 osoba evidentirao je iz neaktivnosti i 83 direktno iz redovnog školovanja.

Registrirana nezaposlenost krajem listopada 2023. godine

Krajem listopada 2023. godine u evidenciji je bilo 2.166 nezaposlenih osoba, što je na razini rujna, dok je u odnosu na listopad 2022. godine broj nezaposlenih veći za 10,1%.

Korisnici novčane naknade

U listopadu 2023. godine novčanu naknadu koristile su 342 nezaposlene osobe ili 15,8% od ukupnog broja nezaposlenih osoba. Broj korisnika naknade manji je u odnosu na rujan (31,3%) i listopad 2022. godine (7,6%). Promatrano prema spolu, udio žena je 64,3% ili 220 korisnica naknade, dok je udio muškaraca
35,7% odnosno 122 korisnika.

Potrebe za radnicima

Tijekom listopada poslodavci su prijavili potrebe za 577 radnika. Potrebe su pretežito iskazane u prerađivačkoj industriji (196 ili 34,0%), obrazovanju (121 ili 21,0%), djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (81 ili 14,0%) i građevinarstvu (71 ili 12,3%). Prema rodu zanimanja potrebe su pretežito iskazane u
rodovima zanimanja: znanstvenici/znanstvenice, inženjeri/inženjerke i stručnjaci/stručnjakinje (173 ili 30,0%), zanimanja u obrtu i pojedinačnoj proizvodnji (137 ili 27,3%), jednostavna zanimanja (74 ili 12,8%), uslužna i trgovačka zanimanja (68 ili 11,8%) i tehničari/tehničarke i stručni suradnici/stručne suradnice
(61 ili 10,6%).

Aktivna politika zapošljavanja

Tijekom 2023. godine u mjere aktivne politike zapošljavanja novouključena je 901 osoba, i to: obrazovanje nezaposlenih osoba i tražitelja zaposlenja (399 osoba), potpore za zapošljavanje (324 osobe), javni radovi (73 osobe), potpore za samozapošljavanje (99 osoba) i potpore za usavršavanje (6 osoba).

Krajem listopada 2023. godine evidentirano je 999 aktivnih korisnika/ica mjera. Daleko najveći udio – 359 osoba ili 35,9% odnosi se na potpore za zapošljavanje i potpore za samozapošljavanje (297 osoba ili 29,7%). Značajan broj aktivnih korisnika/ica odnosi se na obrazovanje nezaposlenih osoba i tražitelja zaposlenja (271), a zatim u znatno manjem opsegu slijede javni radovi (61), potpore za očuvanje radnih mjesta u sektoru tekstila, odjeće, obuće, kože i drva (10) i potpore za usavršavanje (1 osoba). Od toga, 282 korisnika su iz 2022. godine, a 717 iz tekuće godine.

(Marina Kodba)

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja