Međimurje Press
Gospodarstvo

U Međimurju zaposleno je 42.906 osoba, a stopa registrirane nezaposlenosti za travanj je 4,6%!

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE PODRUČNI URED ČAKOVEC

Krajem travnja 2023. godine u evidenciji je bilo 2.065 nezaposlenih osoba, što je smanjenje nezaposlenosti u odnosu na ožujak za 1,8%, dok je u odnosu na travanj prošle godine evidentiran porast za 10,0%.

Izlasci iz evidencije nezaposlenih

Tijekom travnja iz evidencije nezaposlenih izašlo je 256 osoba. Broj brisanih iz evidencije manji je u odnosu na ožujak (16,6%) i travanj prošle godine (1,9%). Zbog zaposlenja evidenciju je napustilo 195 osoba, a broj brisanih zbog zaposlenja manji je u odnosu na ožujak za 4,4%, dok je u odnosu na travanj 2022. godine zabilježen blagi porast za 1,0%.

Na temelju radnog odnosa zaposleno je 176 osoba (90,3%), dok je 19 osoba (9,7%) zaposleno na temelju drugih poslovnih aktivnosti (registriranje trgovačkog društva ili obrta, ugovor o djelu, zapošljavanje prema posebnim propisima, itd.). Osim izlazaka zbog zaposlenja s evidencije je iz ostalih razloga sukladno Zakonu o tržištu rada brisana 61 osoba, (zbog izlaska iz radne snage, nepridržavanja zakonskih odredbi, odjave s
evidencije i dr..).

Ulasci u evidenciju nezaposlenih

Tijekom travnja u evidenciju nezaposlenih novoprijavljeno je 218 osoba. Broj ulazaka manji je u odnosu na ožujak (31,4%) i travanj 2022. godine (12,1%). Promatrajući strukturu novoprijavljenih najvećim udjelom evidentirane su osobe izravno iz radnog odnosa – 143 osobe ili 65,6%. Nadalje, 70 osoba evidentirano je iz neaktivnosti i 5 osoba direktno iz redovnog obrazovanja.

Korisnici novčane naknade

U travnju 2023. godine novčanu naknadu koristile su 373 nezaposlene osobe ili 18,1% od ukupnog broja nezaposlenih osoba. Broj korisnika naknade manji je u odnosu na ožujak za 9,7%, a što se tiče travnja prošle godine nisu evidentirane promjene odnosno bila su također 373 korisnika/ice. Promatrano prema
spolu, udio žena je 61,7% ili 230 korisnica naknade, dok je udio muškaraca 38,3% odnosno 143 korisnika.

Potrebe za radnicima

Tijekom travnja poslodavci su prijavili potrebe za 577 radnika. Potrebe su pretežito iskazane u prerađivačkoj industriji (235 ili 40,7%), građevinarstvu (83 ili 14,4%), djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (74 ili 12,8%), djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (38 ili 6,6%), javnoj upravi i
obrani (31 ili 5,4%) i trgovini (29 ili 5,0%). Prema rodu zanimanja potrebe su pretežito iskazane u rodovima zanimanja: zanimanja u obrtu i pojedinačnoj proizvodnji (187 ili 32,4%), jednostavna zanimanja (138 ili 23,9%), znanstvenici/znanstvenice, inženjeri/inženjerke i stručnjaci/stručnjakinje (82 ili 14,2%), uslužna i trgovačka zanimanja (56 ili 9,7%) i tehničari/tehničarke i stručni suradnici/stručne suradnice (50 ili 8,7%).

Marina Kodba

 

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja