Međimurje Press
Grad Čakovec

20. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca 23. studenog

Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici Grada Čakovca s početkom u 12 sati

DNEVNI RED

 1. Prijedlog Odluke i izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2023. Materijal
 2. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2023. Materijal
 3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama:
  3.1 Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2023. Materijal
  3.2 Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2023. Materijal
  3.3 Programa javnih potreba u kulturi, tradicijskoj kulturi i umjetnosti Grada Čakovca za 2023. Materijal
  3.4 Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2023. Materijal
  3.5 Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2023. Materijal
  3.6 Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2023.Materijal
  3.7 Programa demografskih mjera Grada Čakovca za 2023. Materijal
 4. Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama Statuta Grada Čakovca Materijal
 5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Čakovca Materijal
 6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na nacrt Sporazuma o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru ITU 2021. – 2027.  Materijal
 7. Prijedlog Odluke o izmjenama Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe u 2023. Materijal
 8. Prijedlog Odluke o prihvaćanju teksta Javnog poziva za sufinanciranje izgradnje sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima za vlastitu potrošnju na području Grada Čakovca Materijal
 9. Prijedlog Odluke o oslobođenju obveze plaćanja komunalnog doprinosa Gimnaziji Josipa Slavenskog Čakovec Materijal
 10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Plana zaštite od požara Grada Čakovca Materijal
 11. Prijedlog Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku davanja u zakup prostora i opreme u školskim ustanovama Materijal
 12. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za dodjelu prostora kulture na korištenje Materijal
 13. Prijedlog Odluke o predlaganju mrtvozornika Materijal
 14. Prijedlog Odluke o izmjeni Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Čakovca Materijal

     Članovima Gradskog vijeća Grada Čakovca dostavljaju se: 

 1. Izvod iz zapisnika sa 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca Materijal
 2. Odgovori na vijećnička pitanja Materijal

Građani se prijavljuju za prisustvovanje praćenja rada Gradskog vijeća najkasnije tri dana prije sjednice Gradskog vijeća na broj telefona 314-960. Broj osoba koje mogu pratiti rad Gradskog vijeća ovisi od prostornih mogućnosti vijećnice, a utvrđuje se redoslijedom prijave građana.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Josip Varga

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja