Međimurje Press
Vijesti

Drugi javni poziv za prodaju vozila

DRUGI JAVNI  POZIV za prodaju  vozila u vlasništvu Općine Pribislavec

Predmet javnog poziva

Predmet javnog poziva je prodaja rabljenog osobnog automobila:

  • vozilo M1 marka i tip: Mazda Demio C 205900 1,3, broj šasije: JMZDW192200144410, oblik karoserije: zatvoreni, boja vozila: crna, snaga motora u kW: 46, zapremnina motora u cm3: 1324, vrsta goriva: kombinirano; benzin i plin, u prometu od: 25.10.1999., bez registracije (registriran do 26.10.2022. godine), registarska oznaka ČK 793 GD (u daljnjem tekstu: automobil)

Automobil se prodaje u zatečenom stanju „VIĐENO – KUPLJENO“ što isključuje mogućnost naknadnog ulaganja prigovora po bilo kojoj osnovi.

Početna kupoprodajna cijenu automobila iznosi 500,00 eura (petstoeurainulacenti).

Uvjeti javnog poziva

U postupku javnog prikupljanju ponuda mogu sudjelovati sve fizičke i pravne osobe.

Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu koja mora biti viša od početne cijene i izražena u eurima.

U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu uz uvjet da je veća od početne cijene.

Općina Pribislavec zadržava pravo odustanka od prodaje vozila te poništenja ovog Javnog poziva u bilo kojem trenutku bez navođenja razloga.

Izabrani ponuditelj dužan je najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od donošenja Odluke o odabiru izvršiti uplatu ponuđenog iznosa na račun Općine Pribislavec, HR8123400091862000004, model: 68, poziv na broj: 7757-OIB. Nakon vidljive uplate ponuđenog iznosa, sklopiti će se kupoprodajni ugovor, temeljem kojeg će se ostvariti mogućnost preuzimanja automobila.

U protivnom, smatra se da je ponuditelj odustao od kupnje i kupoprodajni ugovor se će sklopiti s drugim najpovoljnijim ponuditeljem.

Sadržaj i način podnošenja ponude:

Ponuda koju ponuditelj dostavlja mora sadržavati:

  1. kupoprodajnu cijenu u eurima koja mora biti viša od početne cijene (ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati),
  2. podatke o podnositelju ponude (ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivalište odnosno sjedište ponuditelja ako je pravna osoba, broj telefona, e-mail adresa),
  3. osobni identifikacijski broj (OIB),
  4. fizičke osobe dužne su priložiti presliku važeće osobne iskaznice
  5. pravne osobe moraju priložiti izvadak iz sudskog registra

Ponuditelj dostavlja pisanu ponudu s dokumentacijom na hrvatskom jeziku u zatvorenoj omotnici na adresu: Općina Pribislavec, Braće Radića 47, Pribislavec, 40000 Čakovec, s naznakom: „Ponuda za kupnju automobila“. Rok za dostavu ponude je do 15.09.2023. godine do 14:00 sati, bez obzira na način dostave. Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.
Troškovi javnobilježničke ovjere i sve ostale troškove u vezi zaključenja ugovora i prijenosa vlasništva snosi kupac.

Sve informacije u vezi predmetnog javnog poziva, uvid u postojeću dokumentaciju i dogovor oko eventualnog pregleda automobila mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pribislavec, Braće Radića 47, Pribislavec, 40000 Čakovec, email: info@pribislavec.hr, telefonski broj: 040 360 211.

Općinski načelnik Općine Pribislavec

Matija Ladić, bacc.med.techn.

 

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja