Međimurje Press
Općine

Javni poziv Općine Strahoninec!

Općinski načelnik Općine Strahoninec raspisao je Javni poziv  za sufinanciranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju na području Općine Strahoninec u 2023. godini

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih financijskih sredstava za sufinanciranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju na području Općine Strahoninec u 2023. godini.

Cilj Poziva je povećanje korištenja obnovljivih izvora energije na području Općine Strahoninec, povećanje otpornosti  kućanstva na volatilnost cijena na tržištu te smanjenje emisije CO2.

Planira se odobrenje bespovratnih subvencija za izradu glavnog projekta koji je izrađen u 2022. i 2023. godini.

Rok za podnošenje prijava je trajno otvoren poziv do iskorištenja predviđenih sredstava, a najkasnije do 31.12.2023. godine.

Na Poziv je moguće dostaviti samo jednu prijavu po prijavitelju.

Detalje, način i uvjete prijava nalaze se u tekstu Javnog poziva koji se nalazi na Internet stranici Općine Strahoninec.

Pozivamo mještane da podnesu svoje zahtjeve.

Prijavni obrazac OS-FNE-2023

(OPĆINA STRAHONINEC)

 

 

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja