Međimurje Press
Općine

NAJAVLJENA 17. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PRIBISLAVEC

Sjednica će se održati 30.03.2023. godine (četvrtak) u Vijećnici Općine Pribislavec s početkom u 19:00 sati

Za sjednicu Predsjednik Općinskog vijeća Općine Pribislavec Zoran Tomašić, mag.oec. predložio je sljedeći:

DNEVNI RED

1. Prihvaćanje Zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Pribislavec održane
15.02.2023. godine
2. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom
Republike Hrvatske na području Općine Pribislavec za 2022. godinu.
3. Prihvaćanje Izvješća o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine
Pribislavec za 2022. godinu.
4. Prihvaćanje Izvješća o provedbi programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od
požara od interesa za Republiku Hrvatsku na području Općine Pribislavec za 2022. godinu.
5. Ostala pitanja

Na početku 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Pribislavec, županijska koordinatorica UNICEF-ovog programa Andreja Krznar održati kratko izlaganje o rezultatima provedbe programa: „Faza III: Testiranje Jamstva za svako dijete u Hrvatskoj“, kojeg UNICEF, u suradnji s provedbenim partnerima, provodi u Međimurskoj županiji.

U nastavku donosimo vijećnička pitanja i odgovore na Aktualnom satu sa 16.sjednice

Vijećnik Nikola Lepen postavlja pitanje vezano uz postavu optičkog kabla te mogućnost bržeg
rješavanja problematike vezane uz postavu istog.

Općinski načelnik Matija Ladić navodi da je Općina Pribislavec u stalnom kontaktu s gospodinom
Posavcem, odnosno sa tvrtkom Franz-net, koja je u procesu ishođenja potrebne dokumentacije,
odnosno suglasnosti HEP-a za postavu optičkog kabla na lokacijama na kojima trenutno nije postavljen.
Navodi da je Općina Pribislavec dala suglasnost za postavu navedenog kabla te potiče tvrtku Franz-net
na rješavanje nastalog problema, iako tvrtka Franz-net vlastitim sredstvima vodi cjelokupnu investiciju.

Predsjedavajući postavlja pitanje koje se odnosi na trenutnu fazu prijave projekta dogradnje dječjeg
vrtića na odgovarajući javni natječaj.
Općinski načelnik Matija Ladić navodi da je Općina Pribislavec prije 3 dana zaprimila Ugovor o
sufinanciranju koji se odnosi na navedeni projekt dogradnje dječjeg vrtića, koji zajedno sa pripadajućim
prilozima sadrži 162 stranice te je trenutno u procesu provjere, kako bi isti bio potpisan i ovjeren od
strane Općine Pribislavec. Navodi da sutra dolazi projektant kako bi se detaljnije odredili troškovi navedene dogradnje i rekonstrukcije dječjeg vrtića te da se cijeli postupak vodi u suradnji s tvrtkom
REDEA koja je prijavljivala navedeni projekt na odgovarajući natječaj.

Vijećnik Dragutin Prprović postavlja pitanje vezano uz radove na sanaciji divljih odlagališta u romskom
naselju u Pribislavcu i vezano uz obveze koje je Općina Pribislavec preuzela, a koji se odnose na radove
koje provodi MURID.
Matija Ladić navodi da su fizički radovi odvoza otpada sa divljih odlagališta završeni,
no da radovi na postavi videonadzora nisu završeni, odnosno danas je HEP Elektra Čakovec izradila
priključke potrebne za postavu kamera. Navodi da sukladno stalnim obilascima navedenih lokacija,
zasada su iste ostale čiste, no da postoje dvije nove lokacije na privatnim parcelama na kojima je
pronađen otpad. Također navodi da se povećava broj osoba u romskom naselju koje plaćaju odvoz
otpada, iz čega je vidljivo da je ostvaren određeni pomak, iako minimalan, ali i dalje predstavlja korak
k predviđenom cilju. Navodi da što se tiče centra MURID, Općina Pribislavec je partner na projektu, no
nije preuzela nikakve financijske obveze, a da je predviđeni završetak navedenih radova u mjesecu
svibnju.

Vijećnik Nikola Lepen postavlja pitanje vezano uz rekonstrukciju dvorca Kaštel.
Općinski načelnik Matija Ladić navodi da je izdana građevinska dozvola za interpretacijski centar u
Pribislavcu, odnosno za rekonstrukciju dvorca Kaštel, da je za isti izrađena sva projektno-tehnička
dokumentacija te da je navedeni projekt prijavljen na odgovarajući natječaj. Navodi da je u planu
organiziranje prezentacije, odnosno upoznavanja mještana s navedenim projektom, a da je cijeli
dosadašnji proces pravilno proveden, uz dobivene suglasnosti susjeda te uz ishođenje potrebnih
suglasnosti Općine, kao što je za postavu naponskog kabela koji vodi do dvorca Kaštel.

Vijećnik Nikola Bakoš navodi da je općinsko vijeće na određenoj sjednici donijelo odluku kojom se
UNICEF-u omogućilo korištenje prostora bivše ljekarne pa postavlja pitanje vezano uz fazu djelovanja
resursnog centra UNICEF-a te postavlja pitanje vezano uz projekte koji su u provedbi, pripremi i
spremnosti prijave istih na odgovarajuće natječaje.
Općinski načelnik Matija Ladić navodi da projekt UNICEF-a završava u travnju 2023. godine, a da će se
nakon toga, navedeni centar koristiti kao centar igre, koji će voditi Pučko otvoreno učilište – Korak po
korak, koje je također već opremilo navedeni objekt. Ukratko navodi projekte koji su u provedbi,
predviđeni za provedbu ili u pripremi za prijavu na odgovarajuće natječaje, od kojih su bitniji: dogradnja
dječjeg vrtića, energetska obnova hangara u Pribislavcu, multifunkcionalno igralište u ulici Ruđera
Boškovića, dječje igralište u romskom naselju, rekonstrukcija mosta na kanalu Lateralac, postava
signalizacije sukladno Prometnom elaboratu, rekonstrukcija ulice Nikole Tesle i rekonstrukcija javne
rasvjete na području Općine Pribislavec.

Hrvoje Goričanec

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja