Međimurje Press
Općine

Ponuda za obavljanje komunalnih djelatnosti – ZIMSKA SLUŽBA na području Općine Selnica

Na temelju članka 48. i 50. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18,110/18 i 32/20), temeljem Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/2016, 114/2023) te članku 5. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u Općini Selnica („Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 3/17) općinski načelnik Općine Selnica objavljuje

POZIV NA DOSTAVU PONUDA za obavljanje komunalnih djelatnosti – ZIMSKA SLUŽBA na području Općine Selnica

1. PODACI O NARUČITELJU:
Općina Selnica, Jelačićev trg 4, 40314 Selnica
Telefon: 040/861-344
Internet adresa: www.selnica.hr
E-mail: opcina.selnica@gmail.com
OIB: 92185452390
Evidencijski broj nabave: JN-KOM-3/23
Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa: ne postoje gospodarski subjekti s kojima je naručitelj u sukobu interesa
Vrsta postupka nabave: jednostavna nabava radova
Procijenjena vrijednost nabave: 5.300,00 eura (bez PDV-a)

Poziv dostava ponuda za obavljanje komunalnih djelatnosti – ZIMSKA SLUŽBA na području Općine Selnica

(mp)

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja