Međimurje Press
Općine

Sazvana 18. sjednica Općinskog vijeća Općine Selnica

Predsjednik Općinskog vijeća  Branko Perčić, mag.ing.aedif., v.r. sazvao je 18. sjednicu Općinskog vijeća Općine SELNICA  u petak 23. kolovoza s početkom u 19 sati.

D N E V N I  R E D

  1. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Selnica za razdoblje od 01.01. do 30.06.2019. godine

  2. Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Selnica

  3. Prijedlog Odluke o imenovanju predsjednika i članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda

  4. Prijedlog Odluke o kupnji nekretnine u Selnici

  5. Prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2019. godinu

  6. Prijedlog Odluke o davanju financijske podrške za projekt očuvanja međimurskog konja od izumiranja

  7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Selnicu

  8. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Selnica

  9. Ostala pitanja i prijedlozi.

(b.o.)

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja