Međimurje Press
Općine

Šire izvješće s današnje konferencije za novinare u prostorijama Aton d.o.o. Nedelišće

Na konferenciji su govorili direktor t.d. Aton d.o.o. Nedelišće, mr.sc. Stevo Tkalčec, predstavnik t.d. BERCON d.o.o. Varaždin, gosp. Josip Bacinger dipl.ing.stroj., bivši načelnik i vijećnik općine Nedelišće gosp. Mladen Posavec i predstavnik Odvjetničkog društva  PETRIĆ i partneri, odvjetnik Hrvoje Petrić.

Na samom početku današnje press-konferencije, moram istaknuti da mi je izuzetno žao što Vam se nakon punih 15 godina moramo obratiti na ovaj način, budući da se tijekom čitave godine u javnosti javno proziva ”ATON”, te da se pojavljuju nevjerojatne konstrukcije i iznose neistine o razlozima privremenog prestanka rada dvorane SGC ”ATON” – počeo je svoje izlaganje direktor tvrtke ATON d.d. mr.sc. Stevo Tkalčec.

Nakon izuzetno mnogo našeg  truda uloženog u održavanje funkcioniranja Centra kroz čitavo ovo vremensko razdoblje, takvi stavovi zahtijevaju naše javno reagiranje kako bi se iznijela stvarna kronologija događaja koji su prethodili donošenju odluka o kojima ćemo Vas danas informirati.

Isto tako, posebno želim naglasiti da će iznošenje kronologije događaja i aktivnosti biti isključivo vezano uz funkcioniranje SGC ”Aton”, te se čvrsto ograđujemo od bilo kakvih političkih konotacija i pozadina. Sukladno tome, sazivanje ove konferencije isključivo je zbog:

 1. Potpunog informiranja javnosti i reakcije na netočno iznesene i nepotpune informacije kojima se jednostrano prikazuju svi događaji koji su doveli do situacije u kojoj se danas nalazimo
 2. Zaštite ovog projekta, njegove vrijednosti i značaja za lokalnu i regionalnu samoupravu.

Još 2020. godine pokušavajući sanirati nastale gubitke i održati funkcioniranje SGC-a, izvršili smo reorganizaciju poslovanja kojom prilikom je došlo do otpuštanja 1/3 djelatnika i smanjivanja samih troškova poslovanja za koje smo smatrali da nisu neophodni za daljnji rad Centra.

Međutim, zbog nastale globalne situacije i nesigurnosti, dolazi do rasta cijena svih režijskih troškova, kao i ostalih troškova poslovanja čime, bez obzira na izvršenu reorganizaciju, nisu ostvareni željeni efekti, dok  se očekivani prihodi od korištenja dvorane i dalje nisu ostvarivali.

O svemu tome bio je informiran i sadašnji Načelnik općine gosp. Nikola Novak, koji  mi je prilikom našeg razgovora o tome kako će i poslovna 2022. god. ponovo završiti sa gubitkom u poslovanju t.d.”Aton” kazao da će Općina kupiti SGC, što je bilo i obrazloženje zašto je u proračunu za korištenje dvorane u 2023. bilo svega 50.000 EUR.

Na njegovo pitanje da li se ja slažem sa prodajom čitavog SGC-a Općini i da će on naručiti izradu PROCJEMBENOG ELABORATA O TRŽIŠNOJ VRIJEDNOSTI NEKRETNINE, odgovorio sam pozitivno, te je ista izvršena u mjesecu Veljači o.g.

Po završetku izrade Procjembenog elaborata, gosp. Načelnik je isti dostavio meni osobno i pitao da li se slažem sa iskazanom vrijednošću, budući da je rekao kako je on već bio u Banci u kojoj su mu rekli da može dobiti kredit u toj visini.

Tom prigodom dogovoreno je da mi kao ”Aton”, uputimo jedan dopis Općini u kojem ćemo ukratko objasniti način poslovanja Centra kroz čitavo vremensko razdoblje, te navesti našu suglasnost o prodaji SGC-a. Dopis je načinjen i dostavljen Općini, te urudžbiran 27.02.2023. god. sa našom suglasnošću da se pokrenu potrebne aktivnosti za realizaciju kupoprodaje.

(Isti smo pripremili i za Vas medije kako bi ste još detaljnije dobili uvid u događaje koji su prethodili današnjoj konferenciji)

Kao što je vidljivo u Dopisu (uz sva opisana i tražena obrazloženja), rok za donošenje Odluke bio je o1. svibanj 2023. god. kako bi čitav postupak bio okončan do 01. Lipnja 2023. god.

Međutim,  12.04. 2023. god. primamo Dopis Načelnika u kojem traži našu suglasnost da neovisna revizorska agencija napravi financijsku analizu poslovanja t.d. ”ATON”,  a 17.04. primamo novi dopis Načelnika u kojem traži produženje roka za dostavu Odluke do 01. Lipanj 2023. God.

I nakon svih izvršenih Procjena i Revizija, mi nismo dobili nikakve informacije, već novi Poziv Načelnika da dođem na sastanak u Općinu 01. 06. 2023. (iako je to bio novi rok za dostavu odluke prema traženju Načelnika).

Naravno da sam se sastanku odazvao, a sastanku su još prisustvovali uz Načelnika, njegov zamjenik i Predsjednik vijeća općine. Moram priznati da sam bio neugodno iznenađen kada mi je nakon svih aktivnosti do 01.06. bilo postavljeno pitanje, a koje su još alternative budući da oni to ne žele kupit. Odgovorio sam da ću se konzultirati sa odvjetničkim uredom, te da ćemo uputiti novi dopis Načelniku…

Dana 12.06. 2023. God. Načelniku općine upućen je dopis Odvjetničkog ureda sa PRIJEDLOGOM MEĐUSOBNIH ODNOSA ATON d.o.o./OPĆINA Nedelišće, u kojem su navedena 3 prijedloga:

 1. Prodaja SGC općini Nedelišće prema izvršenoj Procjeni uz beskamatnu otplatu na 12 godina
 2. Etažiranje i prodaja polivalentne dvorane sa pripadajućim sadržajima, po vrijednosti 60% od procijenjene i izmjena Ugovora, uz beskamatnu otplatu na 10 godina
 3. Izmjena Ugovora u kojem bi se Općina obvezala uzeti u zakup planiranih 1440 sati za potrebe sporta i kulture, te 105 utakmica, dok bi se cijena definirana Ugovorom indeksirala 01. Rujna svake godine pri čemu bi sa 50% sudjelovao rast cijena na malo, a sa 50% rast Bruto plaća u Međimurskoj županiji, sve prema podacima Državnog zavoda za statistiku

Nakon 14 dana, 29.06. odvjetnik gosp. Bojan Bacinger, kao punomoćnik Općine dostavlja dopis u kojem odgovara kako Kupnja SGC-a Općini nije prihvatljiva, kao niti Polivalentne dvorane sa pripadajućim sadržajima, ali da je suglasna da se Ugovorno uredi način korištenja dvorane prema predloženom modelu 1440 sati godišnje za sport i kulturu, 105 utakmica svake godine, te da je predložena indeksacija cijena prihvatljiva.

Vezano uz ovu temu sazvan je novi sastanak 07.07. u prostorijama Općine. Tijekom rasprave o navedenim prijedlozima Načelnik je rekao kako oni ne mogu postići taj fond sati, te da su oni utvrdili iznos koji bi mogli  godišnje plaćati, da gimnastičku dvoranu ne misle plaćati iako je GK ”Nedelišće” udruga sa područja Općine,  a da je kupnja Polivalentne dvorane za potrebe škole u nadležnosti Županije čime smo bili upućeni na razgovor sa Županom.

Uspjeli smo dogovoriti sastanak sa Županom koji je održan 20.07. u Županiji (o istoj temi razgovarali smo u II. mj. 2022. kada je Župan rekao da izdržimo još godinu dana jer će se u 2023. sve riješiti) kojom prilikom sam Župana ponovo upoznao sa ozbiljnošću ove situacije, te je ponovio da njega zanima dvorana za potrebe škole koja će se graditi na zemljištu do ATON-a. Tom prigodom jasno je izrazio stav kako je sasvim logično, budući da dvorana za potrebe škole već postoji, da se ista samo pripoji novoj školi (iako su bile razmatrane ideje da se radi nova škola sa novom dvoranom ili da se MESAP pretvori u sportsku dvoranu što bi sve bile varijante za rubriku vjerovali ili ne). Osim toga ponuđeni uvjeti za preuzimanje dvorane od strane Županije bili su isti kao i oni Općini Nedelišće, a što je gotovo 3 puta jeftinije od gradnje nove.

Kako niti od Županije nismo dobivali nikakve informacije vezane uz konačno rješavanje ove problematike, dana 26.09. uputili smo dopis Županu u kojem molimo da nas o svom stavu pismeno izvijesti do 20.10. Budući da nismo dobili nikakav odgovor niti smo bili kontaktirani do 20.10., 23.10. uputio sam poruku Županu da li neodgovaranje na dopis ujedno znači da ne postoji interes Županije za rješavanje nastale situacije i opet nisam dobio nikakav odgovor.

U vrijeme strahovitih pritisaka za velikim potrebama koje zahtijeva razvoj društva i jedinica lokalne samouprave (od potrebnih ulaganja u infrastrukturu, izgradnje škola i dvorana, dječjih vrtića, prostora za potrebe mladih, kulturu itd.) nevjerojatno je ignoriranje i  takav odnos prema Centru kakav nemaju daleko veći gradovi u Republici Hrvatskoj, bez da je bilo potrebno uložiti značajna proračunska sredstva.

Stoga se od nas više ne može očekivati da, na svoju štetu, financiramo rad SGC-a, a u korist općine Nedelišće i cijelog Međimurja. Našu samozatajnost i zadovoljstvo učinjenim, smatrali smo našom prednošću u izgradnji ovog objekta, jer je isti ipak u Nedelišću, u Međimurju i vrijednost uložena u ovaj objekt zauvijek ostaje tu, međutim , još jedne godine nije iskazan interes za pronalaženjem konačnog dugoročnog rješenja ove problematike. Uistinu smo dali svoj maksimum kroz čitavih 15 godina, ne samo financijski, već i osobni, pa ako to više nikome ne treba, ne treba ni meni, jer smatram da smo dovoljno dugo pomagali društvenoj zajednici na svoju štetu, a sada je vrijeme da se posvetimo sebi i osobnoj egzistenciji.

Zbog svega iznesenog, primorani smo, nakon prve reorganizacije 01.01.2021. god., poduzeti slijedeće mjere:

 1. Oglasiti PRODAJU nekretnine – SGC ATON –  ne samo u RH već u čitavoj EU
 2. Do pronalaženja kupca usluge SGC-a i dalje neće biti dostupne (osim onih preuzetih do 31.12.2023. god., a od 01.01.2024. god. dolazi do potpunog zatvaranja polivalentne dvorane i ekonomski neisplativog djela poslovanja Centra
 3. Nakon 01.01.2024.god. dolazi do otpuštanja viška djelatnika
 4. Trgovačko društvo ”ATON” d.o.o. nastaviti će sa svojim  radom obavljajući ostale djelatnosti iz domene registriranih djelatnosti poduzeća

I na kraju želio bih istaći (budući da bi se u ovoj priči moglo još puno toga ispričati) kako nikada nismo željeli ulaziti u nikakve diskusije putem medija ili društvenih mreža tko je u pravu, a tko ne (iako se nekakva krivnja zbog nečeg neprestano prebacuje na investitora koji je realizirao tako značajan projekt za čitavu društvenu zajednicu), samo smo tražili načine za dugoročnu opstojnost Centra, jednog od najvrijednijih sportskih objekata ove vrste u RH i ovom dijelu Europe, a koji sada više nikome nije potreban – zaključio je Tkalčec.

Novinarima je potom predočen dokument poslan načelniku Općine Nedelišće kojeg u cijelosti prenosimo

Sportsko Gimnastički Centar – SGC ATON

ATON d.o.o.

40000 Nedelišće,

ulica Marčec Josipa 25

OIB 25778612051

 

OPĆINA NEDELIŠĆE

                                                                  40 305 Nedelišće

Maršala Tita 1

                                                                  N/P Načelnika

gosp. NIKOLA NOVAK 

Poštovani, gosp. Načelniče,

kao  Načelnik Općine od početka svog mandata detaljno ste upoznavani sa djelovanjem i stanjem u SGC ”ATON”, kao i sa problemima unutar kojih se rad  Centra odvija u zadovoljavanju javnog interesa žitelja Općine, no, na žalost, i nakon 15 godina njegovog rada nije postignut nikakav napredak u unapređenju zajedničke suradnje u odnosima dvaju partnera, a sve se i dalje ostavlja na rješavanje isključivo Investitoru  bez obzira što se radi o zajedničkom projektu, te stoga smatramo prihvatljivim Vašu inicijativu za otkup Sportsko-gimnastičkog centra od strane Općine. 

Kako je ova tema predmet konačnog odlučivanja na Vijeću Općine, a vjerujemo, da znatan dio sadašnjih vijećnika nema dovoljnih saznanja o radu i o problemima u kojima se taj rad Centra odvija, te smatramo nužnim da se sa time upoznaju. U cilju lakšeg razumijevanja ozbiljnosti situacije, između ostalog, želimo Vam svima prezentirati one elemente za koje smatramo da su bitni za odlučivanje, a sve temeljem Vaše inicijative za izradu PROCJEMBENOG ELABORATA O TRŽIŠNOJ VRIJEDNOSTI NEKRETNINE.

Zbog lakšeg razumijevanja ovog prijedloga, navodimo imovinsko statusno stanje  Centra. Sportsko-gimnastički Centar je građevina (objekt) sa pripadajućom opremom za sportske i društvene aktivnosti, koja se nalazi na prostoru Sportsko rekreativnog Centra „SJEVER“ u Nedelišću, neposredno uz prostor ”MESAPA”, na zemljišno građevinskoj parceli kat.čestici broj 692/26 k.o. Nedelišće u površini od 10.304 m2. Zemljište je u vlasništvu Općine, na kojoj je Općina izdala pravo građenja.

Vlasnik građevine je u cijelosti trgovačko društvo ”ATON ” d.o.o. sa sjedištem u Nedelišću, čiji jedini član Društva je gospodin mr.sc. Stevo Tkalčec. Sportsko-gimnastički Centar je dugotrajna materijalna imovina trgovačkog društva, koja se u drugo vlasništvo, pa samim time i Općine, može prenijeti prodajom.

Od samog početka svog poslovanja Sportsko-gimnastički centar djeluje kao jedna ekonomska cjelina u okvirima tvrtke ”ATON” d.o.o., a realizirana je kao projekt od interesa za općinu Nedelišće koji je investitor izgradio vlastitim sredstvima javljanjem na JAVNI POZIV OPĆINE NEDELIŠĆE, uz dopunu prvotnog projekta vezano uz povećanje dimenzija polivalentne dvorane za potrebe klubova i udruga Općine, te buduće nove Škole. 

Kroz čitavo vrijeme postojanja Centar  posluje sa negativnim rezultatima, jer se nisu ostvarivale obveze i uvjeti  koji su bili predviđeni prilikom ugovaranja izgradnje Centra između partnera ”ATON” d.o.o. i Općine, dogovorima od 05.04.2006.godine (broj sati korištenja, gospodarsko korištenje – ”MESAP”, te naknadno dvorana za potrebe nove škole). Od 2008.g, do 2017.g, uključivo, ”ATON” d.o.o. je zbog negativnih rezultata u Centru svake godine ostvarivao gubitak, te je u tom razdoblju isti kumulirano iznosio 5.300.000 kn.

O problemima u radu investitor je kontinuirano obavještavao čelnike i Općinsko vijeće, pa je tako i nakon prvih 5 godina djelovanja sa istima, 27.11.2012. god., upoznao članove Vijeća na traženje tadašnjeg Načelnika Općine, nakon čega je osnovano Povjerenstvo za zadatkom za utvrđivanje načina rješavanja postojećih problema  – no od svega nije bilo nikakvih rezultata. 

Krajem 2018.godine (nakon 10 godina rada) uz punu suradnju sa tadašnjim Načelnikom Općine,  ponovo su vršene Analize kako unaprijediti poslovanje i dalje poslovati u pozitivnim okvirima. Izrađena je Analiza uspješnosti dotadašnjeg 10 godišnjeg poslovanja, iz koje je bilo razvidno sa kakvim se društveno-ekonomskim problemima Centar suočava, te prijedlozi na koji način omogućiti buduće pozitivno poslovanje trgovačkog društva koje upravlja objektom od Javnog interesa, a samim time i samog Centra.  

Međutim, i nakon toga ponovo ne dolazi do nikakvih pomaka u rješavanju utvrđenih problema, dok se negativno poslovanje uz povećanje i akumuliranje gubitaka kontinuirano nastavljalo.  Kao što smo naveli, rezultati tih dogovora opet  nisu ni u jednoj godini realizirani, te su i dalje ostvarivani negativni rezultati poslovanja. Obzirom na sadašnje stanje napredovanja gradnje nove Škole i na nepostojeće aktivnosti u ”MESAPU”,  probleme sa financiranjem i korištenjem ugovorenog fonda sati, očito je da se ti prihodi neće u prihvatljivom vremenu realizirati, pa će se gubici i dalje kumulirati.

Da bi se osiguralo financiranje i funkcioniranje Centra do sada, gubici su se pokrivali iz vlastitih sredstava vlasnika, a što je daljnji direktan gubitak novčane vrijednosti vlasnika, koji sa krajem poslovne 2022 godine, nominalno, bez mogućnosti povrata, iznosi procijenjeno 8.230.000,00 kn.

Budući da je vlasnik tvrtke ”ATON”d.o.o. na vlastiti trošak već podmirio nastali gubitak u visini 5.300.000,00 kn, kako bi se nastavio rad Centra uz obećanja da će uz pomoć lokalne i regionalne samouprave doći do konačne realizacije neizvršenih obveza,  isti više ne može prihvaćati i podmirivati daljnje gubitke ( od 2018. – 2022. god. novonastali akumulirani gubitak iznosi 2.930.000,00 kn), a što za čitavo vrijeme rada Centra kumulativno iznosi 8.230.000, 00 kn, te predstavlja direktan gubitak kapitala vlasnika, kao što je već navedeno, bez mogućnosti njegovog povrata.

Stoga je na temelju predstavljenih činjenica potrebno donijeti odluku o daljnjim mjerama za rješavanje ovakve dugogodišnje situacije. Temeljem razgovora sa Vama gosp. Načelniče, i Vašem pokretanju inicijative za izradu Procjene vrijednosti Centra, čime je iskazana želja za otkup objekta, kao njegov vlasnik, dao sam suglasnost za moguću prodaju, uz napomenu da će zbog smanjenja daljnjih troškova poslovanja biti potrebno donijeti nove reorganizacijske mjere koje uključuju mogućnost prekida korištenja dvoranskog prostora sa danom 01.06.2023.god. i pokretanja postupka njegove prodaje.

Kako članak  9. stavak 2. Ugovora između Općine i tvrtke ”ATON” d.o.o.,  o izgradnji Sportsko-gimnastičkog Centra glasi; „Ugovorne strane također utvrđuju pravo prvokupa objekta za općinu Nedelišće ukoliko Investitor donese odluku o eventualnoj prodaji objekta za vrijeme ili istekom ugovornog razdoblja“, to znači da Investitor, to jest ”ATON” d.o.o. može vršiti prodaju Centra kao dijela nekretnina u njegovom vlasništvu, a da Općina pri tom ima pravo prvokupa.

Budući da je Općina kod sudskog vještaka za građevinu naručila procjenu tržišne vrijednost objekta Sportsko-gimnastičkog Centra sa opremom, što upućuje da postoji interes Općine da preuzme Centar u svoje vlasništvo, to smatram potrebnim da započnemo procese oko prodaje Centra općini Nedelišće.

Kratka geneza (nastajanje) projekta SG Centar 

Prve inicijative za definiranje i izgradnju Sportsko rekreativnog centra „SJEVER“ u Nedelišću, (u daljnjem tekstu SRC ”Sjever”) u sklopu kojeg je i izgrađen ”MESAP”, Sportsko-gimnastički Centar i Stadion, utvrđene su u dokumentu Strateški plan gospodarskog razvitka općine Nedelišće za razdoblje 2004. do 2010,godine, koji je usvojen na Vijeću Općine 27.05.2004.g U strateškom prioritetu „Potpora razvoju sporta i rekreacije“, predviđena je izgradnja polivalentnih sportskih sadržaja i centra gospodarskih interesa -”MESAP” – sve na prostoru i okruženju tadašnjeg nogometnog igrališta, kasnije definiranog kao Sportsko Rekreativni Centar „Sjever“. Zadani rokovi su bili izvršiti pripreme u 2005. i 2006.godini, a počeci izgradnje u 2007.godini, što je i ostvareno.

Temeljem tog strateškog prioriteta Općina je krenula u izradu Detaljnog plana uređenja Sjevernog dijela naselja Nedelišće – ”MESAPA” i SRC ”Sjever”, te objavila POZIV za iskazivanje interesa za financiranje i izgradnju sportskog objekta sa pratećim sadržajima na prostoru SRC ”Sjever”. Poziv za iskazivanje interesa objavljen je u Narodnim Novinama broj 114 od 23.10.2006.godine, a po odabiru Tvrtke ”ATON” d.o.o., kao investitora, uslijedio je poziv Općine ”ATONU” na podnošenje Obvezujuće ponude.

Paralelno s tom aktivnosti pregovaranja o  sadržajima Centra, Općina priprema Elaborat o opravdanosti sudjelovanja Općine u izgradnji Centra. Elaborat je usvojen na Vijeću Općine 28.12.2006.godine, i prema utvrđenjima iz Elaborata priprema se „Ugovor o pravu građenja i gospodarskog korištenja Sportsko-gimnastičkog centra na prostoru SRC –a „Sjever“ u Nedelišću“, kasnije imenovanog kao Sportsko-gimnastički centar ”ATON”. Ugovorom je predviđeno ulaganje po sistemu Javno – privatnog partnerstva, te se tako i odvijao rad Centra, no  nažalost,  uz poteškoće koje su išle na teret Investitora.

Ugovor je potpisan dana.05.04.2007.godine, i odmah potom je započeta izgradnja. Ugovor je zaključen na određeno vremensko razdoblje na rok od 40 godina, počevši od dana sklapanja Ugovora. (članak 18. stavak 1. Ugovora).

Investitor je ispunio sve svoje obveze i Otvorenje Centra izvršeno je 31.05.2008.godine.

O izvornim motivima i potrebi izgradnje Sportsko-gimnastičkog Centra

U smjernicama koje je dala Općina za izradu Elaborata opravdanosti izgradnje Sportsko-gimnastičkog Centra stoji:

 • U okviru općine Nedelišće djeluje čitav niz sportskih klubova, udruga i drugih društvenih organizacija, koje već čitav niz godina djeluju u neadekvatnim uvjetima i nezadovoljavajućim prostorima. Stoga je i bila potaknuta inicijativa da se u sklopu rješavanja Sportsko-rekreacijske zone u urbanističkim planovima predvidi izgradnja sportske dvorane sa pratećim sadržajima, kako bi se barem djelomično udovoljilo sve većem broju korisnika čije aktivnosti zahtijevaju kvalitetnije i bolje uvjete od onih u kojima djeluju. Nepostojanje adekvatnih uvjeta rada i skučenost prostora, ograničavajući je faktor daljnjeg razvitka ne samo sportskih, već i svih ostalih postojećih aktivnosti koje se provode na području čitave Općine.
 • Sadašnji uvjeti stanja slobodnih prostora za javne potrebe udruga općine Nedelišće gotovo ne postoje te se udruge koriste prostorima sportskih dvorana diljem Međimurske županije što često nije operativno prihvatljivo (organiziranje odlazaka do dvorana i povratka) i otežano je uvjetima plaćanja.

Sadržaj ovih tekstova sasvim jasno govore o tome kolika je bila potreba da se izgradi jedan ovakav Centar, a te potrebe su sasvim sigurno aktualne i danas (i to sigurno u većem obujmu od tadašnjih u 2006.godini), što znači da je sam Centar potrebno trajno održati u njegovoj punoj funkciji, a što je, prema načinu dosadašnje suradnje i odnosa prema njemu, vjerojatno,  jedino moguće, ukoliko Centar  promjeni svog vlasnika.

U čemu su ogleda uspješnost postojanja i djelovanja Sportsko-gimnastičkog Centra

Bez obzira na sve teškoće koje su pratile rad SG Centra,  može se nabrojati niz uspješnosti rada Centra, koje opravdavaju njegovo društveno djelovanje i ostvarivanje javnog interesa isključivo zbog sufinanciranja troškova rada vlastitim sredstvima investitora.

To je između ostalim i slijedeće:

 • sukladno Elaboratu opravdanosti sudjelovanja općine Nedelišće u projektu izgradnje Centra ispunjen je uvjet i interes njegovog javnog djelovanja sa mogućnošću  korištenja istog od strane svih direktnih korisnika sa područja Općine i šire (sportski klubovi, udruge, škole, vrtići, građanstvo, gospodarstvo)
 • Svi sportski klubovi Općine dobivaju vrhunske uvjete za odigravanje svojih utakmica
 • Sve veći broj djece i odraslih počinje se baviti sportsko-rekreativnim aktivnostima,
 • MESAP je dobio još jedan dvoranski prostor za gospodarske sajmove što je umanjilo ulaganje iz proračuna u drugu izložbenu halu
 • Stvoreni su preduvjeti za izgradnju škole koji umanjuju ukupnu vrijednost investicije za školu jer zadovoljavajuća dvorana već postoji,
 • Međimurska popevka i Božićni koncert imaju velik prostor za napredak u svojim organizacijama, koje počinje pratiti sve veći broj ljudi, te prerastaju iz lokalnog u globalni događaj,
 • Omogućeno je uvođenje raznovrsnih novih programa za djecu i odrasle, te realizaciju dodatnih projekata koji imaju direktan promotivni utjecaj za općinu Nedelišće – prvenstvo u malom nogometu na umjetnoj travi, međunarodni sportski turniri i sl.
 • Turistička promocija Općine i razvoj sportskog turizma, te prepoznavanje i publiciranje Nedelišća diljem čitave RH kao općine koja ima nešto jedinstveno u RH
 • Općina je dobila vrhunski Centar, a koji bi u slučaju njegove gradnje uz korištenje dugoročnih bankovnih kredita same Općine, predstavljao izuzetna izdvajanja sredstava iz njezinog proračuna, bez mogućnosti ulaganja u druge infrastrukturne projekte
 • Ostvarivanje direktnih proračunskih prihoda po osnovu poreza na promet, tvrtku, naknade za zemljište, komunalnog doprinosa, komunalnih naknada, boravišnih pristojbi itd.

Već samo ove nabrojene činjenice govore o tome da se projekt izgradnje Sportsko-gimnastičkog centra može smatrati društveno uspješnim kao projekt Javno- privatnog partnerstva i to za sve suradnike i partnere, osim za samog Investitora No, na žalost, sa ekonomskog aspekta, bez obzira na zalaganje investitora i svih djelatnika Centra u poštivanju javnih i zakonskih obveza i propisa, racionalnog gospodarenja i društveno-odgovornog poslovanja, nisu postignuti predviđeni pozitivni efekti kao svrhe njegove realizacije, te ekonomski pokazatelji upućuju na potrebu otvaranja stečajnog postupka i prestanak rada trgovačkog društva u ovom obliku.

Zbog svega navedenog, kao i daljnjeg povećanja troškova poslovanja (energenata – plin, struja, voda, poreza, minimalnih plaća, troškova tekućeg i investicijskog održavanja), kao Investitor u ovaj Projekt od posebnog interesa za Vašu Općinu, molim Vas da me u što kraćem roku izvijestite (a najkasnije do 01. svibanj 2023.god.) o Vašoj konačnoj odluci vezanoj uz iskazivanje interesa za kupnju Centra i njegovoj budućnosti, budući da kao vlasnik društva nemam više ekonomskog opravdanja nastavljati poslovanje na dosadašnji način, te će biti potrebno, da bi se sačuvao barem postojeći kapital i vrijednost društva, ponuditi objekt na prodaju drugim potencijalnim kupcima ili otvoriti stečaj uz definitivno zatvaranje objekta.

 Sa poštovanjem,

Nedelišće, 27. veljača 2023. god.

DIREKTOR

mr.sc. Stevo Tkalčec

O sažetaku analize 15 godišnjeg djelovanja SGC ATON i daljnjoj opstojnosti Centra govorio je predstavnik t.d. BERCON d.o.o. Varaždin, gosp. Josip Bacinger dipl.ing.stroj. 

Status predmeta prodaje

Zbog lakšeg razumijevanja što je predmet prodaje, navodimo, da je SGC ATON  građevina (objekt) sa pripadajućom opremom za sportske i društvene aktivnosti, koja se nalazi na prostoru Sportsko rekreativnog Centra „SJEVER“ u Nedelišću, neposredno uz prostor ”MESAPA”. To je u cijelosti dugotrajna materijalna imovina trgovačkog društva ATON d.o.o., Nedelišće, i prodaje se kao materijalna imovina. Prodavatelj je  ATON  d.o.o. sa sjedištem u Nedelišću.

Analiza poslovanja Centra u razdoblju 2008. do 2017.

Krajem 2018.godine Izrađena je Analiza uspješnosti dotadašnjeg 10 godišnjeg poslovanja, iz koje je bilo razvidno sa kakvim se društveno-ekonomskim problemima Centar suočava, te prijedlozi na koji način omogućiti buduće pozitivno poslovanje  samog Centra. Analiza obuhvaća 10 godina poslovanja Centra od 2008, do 2017,godine uključivo.

Analizom je konstatirano nekoliko bitnih činjenica, koje karakteriziraju stanje korištenja i poslovno stanje Centra.

 1. Dogovorima između predstavnika Općine i Investitora utvrđen je povećani volumen izgradnje Centra u odnosu na početni prijedlog Investitora. Uključena je izgradnja velike polivalentne dvorane. Velika dvorana je predviđena za potrebe udruga civilnog sektora i društvenih organizacija Općine, za potrebe Mesapa i buduće nove škole, koja će se izgraditi u neposrednoj blizini Centra. Na taj način je anulirana planirana potreba izgradnje još jedne hale za Mesap i izgradnje sportske dvorane za novu školu.
 2. U promatranim godinama Centar je kontinuirano svake godine ostvarivao negativne poslovne rezultate, jer nisu ostvarivani planirani prihodi od Mesapa i od Nove škole, a ni usluge udrugama i društvenim organizacijama nisu korištene u planiranim iznosima. Mesap je koristio veliku dvoranu samo u 2008, i u 2009, godini.
 3. Planirani prihodi u tih deset godina od udruga i društvenih organizacija Općine te Mesapa u 2008, i 2009,godini, iznosili su 4.196.692 kune (556.997 €), a ostvareni su u iznosu od 3.456.347 kuna (458.736 €) ili za740.345 kuna (92.260 €) manje. U preostalim godinama u 2010, do 2017 od Mesapa i od 2012, do 2017,godine od nove škole planiran je prihod od 3.992.685 kuna (529.920 €), a nije ostvareno baš ništa, tako da je od ukupno planiranih prihoda u tih deset godina od 8.189.377 kuna (1.086.917 €) neostvareno 4.733.030 kuna (628.181 €) Neostvaren prihod od Mesapa i od nove škole od 992.685 kuna (529.920 €), nije bilo moguće ničim drugim nadomjestiti i izbjeći negativne rezultate.
 4. Kumulativno, neostvaren planirani prihod krajem 2017,godine od 733.030 kuna      (628.181 €), povećan je krajem 2018 godine na iznos od zaokruženo 5.300.000 kuna (703.431 €) što je istovjetno kumulativnom negativnom rezultatu Centra u tom razdoblju do kraja 2018. godine. Da bi se osiguralo funkcioniranje Centra u uvjetima negativnih rezultata, gubici su se pokrivali iz vlastitih sredstava vlasnika, a što je direktan gubitak novčane vrijednosti vlasnika, koji je sa krajem poslovne 2022. godine, bez mogućnosti povrata, iznosio procijenjeno  8.230.000  kuna (1.092.309 €), što predstavlja direktan gubitak kapitala vlasnika, bez mogućnosti njegovog povrata.

Zbog sadržaja usluga Centra koji se nisu ostvarili, a bili su uvjetni za gradnju velike dvorane, za novu školu i Mesap sajmove i zbog kojih izostalih usluga su Centar i tvrtka ATON u prošlom razdoblju poslovali s gubitcima, predloženo je tokom 2018.godine općini Nedelišće i Međimurskoj županiji da prihvate vršiti novčanu nadoknadu izgubljenih prihoda u iznosima 500.000 kn (66.361 €)  na ime neostvarivanja usluga za novu školu i 40.000 kn (5.309 €) na ime neostvarivanih usluga Mesapu za nekorištenje Centra za Mesap sajmove i druge njihove potrebe godišnje, bez PDV-a, a sve dok ne započne rad nove škole, odnosno dok Mesap ne obnovi potrebu za korištenjem Centra, kako je utvrđeno početnim dogovorima za gradnju Centra. Nadalje, općini Nedelišće je predloženo zadržati nivo financiranja usluga koje su financirane u 2018.g. u iznosu od 644.000 kn (85.473 €)bez PDV-a godišnje.

Predloženo rješenje razmotreno je sa Županom Međimurske županije i sa Načelnikom općine Nedelišće, koji su to načelno prihvatili, ali od strane Županije u konačnici prijedlog nije proveden.

Već je Analizom iz 2018.godine konstatirano, da slučaju neprovedivog prijedloga za nadoknadom izgubljenih prihoda od Mesapa i nove škole, postavlja se pitanje daljnje opstojnosti Centra, jer će u tom slučaju i dalje uslijediti izostanak budućih pozitivnih rezultata, te vlasnik Društva ATON d.o.o.,neće imati više ekonomskog opravdanja nastavljati poslovanje, jer izvršeno ulaganje u izgradnju Centra u iznosu od 35.000.000 kuna (4.645.300 €) nije rezultiralo novo stvorenim vrijednostima, već krajem 2022.godine sa gubitkom od 8.230.000 kuna ( 1.092.309 €) . naglasio je Bacinger.

Govorio je i bivši načelnik i vijećnik općine Nedelišće gosp. Mladen Posavec sudionik gradnje Atona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja