Međimurje Press
Županija

Sazvana 12. sjednica Skupštine Međimurske županije

12. sjednica Skupštine Međimurske županije sazvana je za 13. travnja 2023. godine (četvrtak) u 9,00 sati u zgradi Scheier

Za sjednicu predsjednik Skupštine Dragutin Glavina predložio je svečani uvodni dio povodom obilježavanja 30. godina od konstituiranja prve Županijske skupštine te sljedeći

D N E V N I  R E D

1. PRIJEDLOG ODLUKA O DODJELI NAGRADA ZRINSKI ZA 2022. GODINU
– predlagatelj je Odbor za dodjelu javnih priznanja
– izvjestitelj zaduženi za davanje obrazloženja je Matija Posavec, mag.ing., župan ujedno i predsjednik Odbora

2. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA SKLAPANJE SPORAZUMA O SURADNJI I PRIJATELJSTVU IZMEĐU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE I GRADA NAGYKANIZSA
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i dr.sc. Anita Perešin, pročelnica Upravnog odjela za međunarodnu suradnju, upravljanje projektima i investicije

3. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU NEKRETNINE NA KORIŠTENJE OBITELJSKOM CENTRU
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i dr.sc. Sonja Tošić-Grlač, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb

4. PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU SPECIJALISTIČKE POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE ZA TRAGANJE I SPAŠAVANJE U RUŠEVINAMA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE-LAKA KATEGORIJA
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Josip Grivec, načelnik Stožera civilne zaštite Međimurske županije

5. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O UTVRĐIVANJU MREŽE PROGRAMA CENTARA IZVRSNOSTI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Nives Kolarić Strah, mag.iur., pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport

6. A) GODIŠNJE IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2022. GODINE
B) PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO MEĐIMURSKE ŽUPANIJE O RASPODJELI REZULTATA
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i prim. Marina Payerl-Pal, dr.med., ravnateljica Zavoda

7. A) IZVJEŠĆE O POSLOVANJU LJEKARNE ČAKOVEC OD 1.1.2022. DO 31.12.2022. GODINE
B) PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA LJEKARNE ČAKOVEC O RASPOREDU DOBITI
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Andreja Knežević, mag.pharm., ravnateljica Ljekarne

8. IZVJEŠĆE O STANJU U PROSTORU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 2014.-2021.
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Mirjana Pintar, dipl.ing.arh., ravnateljica Zavoda

9. IZVJEŠĆE O RADU ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Mirjana Pintar, dipl.ing.arh., ravnateljica Zavoda

10. A) IZVJEŠĆE O OSTVARIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA ZAŠTIĆENIH PODRUČJA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU
B) GODIŠNJI PROGRAM ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA ZAŠTIĆENIH PODRUČJA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU (na znanje)
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i mr.sc. Siniša Golub, ravnatelj Javne ustanove – Međimurska priroda

11. IZVJEŠĆE O RADU JAVNE USTANOVE ZA RAZVOJ MEĐIMURSKE ŽUPANIJE REDEA ZA 2022. GODINU
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Sandra Polanec Marinović, dipl.inf., ravnateljica Javne ustanove REDEA

12. IZVJEŠĆE O RADU RAZVOJNO – EDUKACIJSKOG CENTRA ZA METALSKU INDUSTRIJU – METALSKA JEZGRA ČAKOVEC ZA 2022. GODINU
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i dr.sc. Mario Šercer, ravnatelj Metalske jezgre

13. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DRUŠTVA MESAP D.O.O. ZA 2022. GODINU
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Vitomir Kirić, oec., direktor Društva MESAP

14. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU DRUŠTVA MIN – MEĐIMURJE, INVESTICIJE I NEKRETNINE D.O.O. ZA 2022. GODINU
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Ivan Vinković, dip.ing.građ., direktor MIN-a

15. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU MEĐIMURSKE ENERGETSKE AGENCIJE D.O.O. U 2022. GODINI
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Alen Višnjić, mag.ing.el.techn.inf., direktor MENEA-e

16. A) GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE U RAZDOBLJU OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2022. GODINE
B) GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU
C) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA ZA 2022. GODINU
D) PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA I GODIŠNJEG PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2023. GODINU
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Đurđica Hamer, mag.oec., ravnateljica ŽUC-a

17. IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ČAKOVEC ZA 2022. GODINU
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Štefica Martinez, dipl.soc.radnica, ravnateljica Doma

18. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU CENTRA ZA POMOĆ U KUĆI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Frana Lana Kanoti, ravnateljica Centra

19. IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE – TEKUĆE ZALIHE ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.03. 2023. GODINE (na znanje)
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelj zaduženi za davanje obrazloženja je Matija Posavec, mag.ing., župan

20. PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU ČLANA I IMENOVANJU ČLANICE KOORDINACIJE ZA LJUDSKA PRAVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
– predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja
– izvjestitelj zaduženi za davanje obrazloženja je Vladimir Peršić, predsjednik Odbora

Molim Vas da sjednici budete nazočni, a izostanak da opravdate na telefon broj 374 – 254.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK
Dragutin Glavina, v.r.

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja