medjimurjepress@gmail.com

Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Čakovec

Krajem srpnja 2019. godine u evidenciji je bilo 2.156 nezaposlenih osoba. Broj nezaposlenih smanjen je u odnosu na srpanj 2018. godine za 12,4 postotnih bodova, dok je u odnosu na prethodni mjesec došlo do porasta nezaposlenih za 5,9 postotnih bodova. Stopa registrirane nezaposlenosti prema administrativnim izvorima za srpanj je 5,0%.

Izlasci iz evidencije nezaposlenih

Ukupno je tijekom srpnja iz evidencije nezaposlenih izašla 391 osoba, što je povećanje u odnosu na prethodni mjesec za 23,0 postotna boda, dok je u odnosu na srpanj prošle godine evidentirano smanjenje za 10,7 postotnih bodova. Zbog zaposlenja evidenciju su napustile 233 osobe, što je povećanje u odnosu na lipanj za 15,3 postotnih bodova odnosno smanjenje u odnosu na srpanj 2018. godine za 15,9 postotnih bodova.

Na temelju radnog odnosa zaposleno je 200 osoba (85,8%), dok su 33 osobe (14,2%) zaposlene na temelju drugih poslovnih aktivnosti (stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, registriranje trgovačkog društva ili obrta, ugovor o djelu, zapošljavanje prema posebnim propisima, itd.).

Evidentirano zapošljavanje na temelju radnog odnosa najčešće se realiziralo u sljedećim djelatnostima:
– prerađivačka industrija – 55 osoba ili 27,5%
– djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane – 26 osoba ili 13,0%
– građevinarstvo – 24 osobe ili 12,0%
– trgovina – 23 osobe ili 11,5%
– djelatnost zdravstvene zaštite i socijalne skrbi – 14 osoba ili 7,0%.

Gledano teritorijalno po ispostavama Područnog ureda Čakovec u zapošljavanju predvodi Ispostava Čakovec s 70,4% (164 osobe) zaposlenih, dok se preostali udio zapošljavanja odnosi na Ispostavu Prelog (47 osoba ili 20,2%) i Ispostavu Mursko Središće (22 osobe ili 9,4%).

Osim izlazaka zbog zaposlenja iz evidencije je iz ostalih razloga sukladno Zakonu o tržištu rada brisano 158 osoba, a uglavnom zbog odjave s evidencije (67), neaktivnog traženja posla/neraspoloživosti za rad i to zbog neizvršavanja individualnih konzultacija (10), neodazivanja na individualno savjetovanje (19), neraspoloživosti za rad – nemogućnost kontaktiranja (14) ili neraspoloživosti za rad – neodazivanje na poziv Zavoda radi obrazovanja (10), te ostvarivanja prava na rodiljnu, roditeljsku, posvojiteljsku ili skrbničku poštedu (13) i umirovljenja (14).

Ulasci u evidenciju nezaposlenih

Tijekom srpnja u evidenciju nezaposlenih novoprijavljeno je 511 osoba. Broj ulazaka povećan je u odnosu na prethodni mjesec za 19,7 postotnih bodova, dok je u odnosu na srpanj prošle godine evidentirano smanjenje za 7,3 postotna boda. Promatrajući strukturu novoprijavljenih najvećim udjelom evidentirane su osobe direktno iz radnog odnosa – 290 osoba ili 56,7%. Nadalje, 101 osoba (19,8%) evidentirana je iz neaktivnosti, 117 osoba (22,9%) direktno iz redovnog školovanja, a preostale 3 osobe (0,6%) ušle su u evidenciju iz nekog drugog oblika rada.

S obzirom na djelatnost prethodnog zaposlenja direktno iz radnog odnosa najviše osoba evidentirano je iz sljedećih djelatnosti:

– obrazovanje – 83 osobe ili 28,6%
– prerađivačka industrija – 41 osoba ili 14,1%
– ostale uslužne djelatnosti – 30 osoba ili 10,3%
– djelatnost zdravstvene zaštite i socijalne skrbi – 29 osoba ili 10,0%
– građevinarstvo – 21 osoba ili 7,2%
– trgovina – 16 osoba ili 5,5%
– djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane – 16 osoba ili 5,5%.

Aktivna politika zapošljavanja

Tijekom 2019. godine u programe mjera novouključene su 843 osobe, i to 208 osoba kroz potpore za
zapošljavanje, 163 osobe koriste potporu za samozapošljavanje, 124 osobe uključene su u potpore za
usavršavanje, 45 osoba uključeno je u stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, 114 osoba uključeno je u javne radove (od čega se 48 osoba odnosi na pripadnike romske nacionalne manjine), 180 osoba uključeno je u potpore za očuvanje radnih mjesta (176 u potporu za očuvanje radnih mjesta u tekstilu odjeći i obući te 4 u mjeru stalni sezonac), a 9 osoba uključeno u obrazovanje nezaposlenih. Krajem srpnja bilo je aktivno 1.079 korisnika mjera, od čega 748 osoba iz tekuće godine te 331 osoba iz prethodne godine.

(Marina Kodba)

Tvoj share je nekome vrijedna informacija!
About the Author
Međimurje Press – specijalizirani vremenski zapisnik koji donosi najnovije i pouzdane vijesti iz Međimurja.

Related Posts

Leave a Reply

*