Međimurje Press
EU IT

S provedbom započeo SRI2MARKET projekt – put prema digitaliziranim i pametnim zgradama

Kada se opskrba energijom suoči s ozbiljnim ograničenjima te prijeti njen manjak, europski pogledi okreću se prema zgradama u kojima živimo i radimo. Koliko energije troše zgrade? Kako ih možemo učiniti učinkovitijima? Dok se tehnički odgovori unaprjeđuju, financijski izazov uporno ostaje: tko (i kako) će financirati digitalizaciju u zgradama?

Države članice ulažu velike napore u pokazatelje pripremljenosti za
pametne tehnologije (engl. SRI – Smart Readiness Indicators) u cilju nadogradnje fonda zgrada,
nacionalnih propisa te otklanjanja tržišnih barijera. To potvrđuje i veliki broj projekata koji se provode
unutar EU-a, a koji za cilj imaju riješiti spomenute izazove. Jedan od takvih je i europski projekt
SRI2MARKET, koji je s provedbom započeo u studenom 2022., a podržava određene zemlje u
prevladavanju barijera te predlaže posebne sheme javnog financiranja pametnih tehnologija u
zgradama. U Hrvatskoj projekt provodi Energetski institut Hrvoje Požar (EIHP), kao jedan od 12
projektnih partnera koji će na njemu raditi naredne tri godine.

Atraktivnost ulaganja u energetsku učinkovitost ovisi o geografskom smještaju i tržišnim
mehanizmima. Unatoč uvođenju SRI-a – instrumenta koji podupire procjenu koliko je zgrada
energetski pametna te definira mogućnosti daljnje nadogradnje – njegovo usvajanje se u EU-u odvija
različitim tempom. U tom kontekstu, SRI2MARKET će podržati države članice u implementaciji
navedenih pokazatelja u njihove nacionalne propise kako bi svi dionici – od vlasnika zgrada do
investitora – uvidjeli prednosti pametnih zgrada.

Tijekom tri godine trajanja projekta provest će se obuke energetskih certifikatora za vrednovanje SRI-
a u zgradama, predložiti nove sheme javnog financiranja za implementaciju pametnih tehnologija u
zgradama te jasna i primjenjiva metodologija izračuna SRI-a. Metodologija izračuna SRI-a, naime,
ocjenjuje spremnost zgrada za njihovu sposobnost obavljanja triju ključnih funkcija: optimiziranja
energetske učinkovitosti i općih performansi tijekom korištenja, prilagođavanja rada potrebama
korisnika te prilagodbe rada potrebama mreže (za pružanje usluga odziva potrošnje. Dodatno, razvit
će se preporuke koje će usmjeravati i informirati vlasnike zgrada u odabiru i mogućnostima
automatizacije koje najbolje odgovaraju njihovim zgradama.

Šest država članica sudjelovat će u projektu SRI2MARKET, a doprinosi svake pojedine države članice
ovisit će o trenutnom statusu uvođenja SRI-a. U Hrvatskoj i Cipru aktivnosti unutar projekta mogu
rezultirati kao podloga donositeljima političkih odluka za implementaciju SRI-a.
“Projekt SRI2MARKET znatno će pomoći u testiranju metodologije izračuna SRI-a, kao i identifikaciji
ograničenja te prednosti. Nadamo se da će obavljeni posao utrti put za prihvaćanje digitalizacije i
pametnih zgrada u Republici Hrvatskoj”, ističe Marko Bišćan, istraživač u EIHP-u, ujedno i voditelj
projekta u Hrvatskoj.

Kroz aktivnosti u sklopu projekta uključit će se donositelji odluka na nacionalnoj razini te dionici na
tržištu kako bi se, prije svega, stvorio interes i istaknule prednosti SRI-a. Aktivnosti koje su predviđene
u Hrvatskoj i Cipru, između ostalog, uključuju i pomoć u verificiranju i replikabilnosti već razrađenih
metoda i alata za kvantificiranje SRI-a od strane država članica s testnim fazama u tijeku, kao i onih s
aktivnim interesom za implementaciju SRI-a.

Države članice s testnim fazama u tijeku su Austrija i Francuska. Kroz SRI2MARKET projekt će se
stečena iskustva dalje prenositi na druge države članice koje još nisu dosegle ovu fazu kako bi im se
olakšalo planiranje budućih aktivnosti. Države članice s aktivnim interesom za implementaciju SRI-a
su Portugal i Španjolska. U sklopu projekta pokrenut će se dijalozi i razmjena iskustava među
dionicima te će se razviti niz alata i uputiti na način njihovog korištenja. Projekt je zamišljen kao
katalizator za ubrzavanje donošenja relevantnih političkih odluka.

„Implementacija pametnih tehnologija u zgrade rezultira boljom udobnošću te nudi dodatne dobrobiti
za korisnike: od uštede energije do fleksibilnije potrošnje energije. SRI predstavlja moćan instrument
za podršku digitalnoj i pametnoj tranziciji fonda zgrada u EU te je potrebno uložiti sve napore kako bi
se podržalo njegovo uvođenje, a što se može postići pomažući vlasnicima zgrada i korisnicima da
iskoriste prednosti digitalnih i pametnih tehnologija. Provođenje SRI2MARKET projekta može dati
ključni doprinos kroz smjernice za implementaciju SRI-a u državama članicama, mogućnosti
financiranja i razvoj modela implementacije digitalnih alata te alata za podršku. Ovaj projekt vrlo
ilustrativno pokazuje kako programi EU-a mogu učinkovito podržati provedbu energetskih politika za
dobrobit svih građana”, poručuje Sylvain Robert, project officer iz Europske izvršne agencija za
klimu, infrastrukturu i okoliš (CINEA).

UKRATKO O SRI2MARKET PROJEKTU:
Indikator pripremljenosti za pametne tehnologije (engl. SRI – smart readiness indicators) sadrži
informacije o ocjeni pripremljenosti zgrade ili samostalne uporabne cjeline zgrade za pametne
tehnologije, u skladu s člankom 8. stavkom 10. Direktive 2010/31/EU o energetskoj učinkovitosti
zgrada. SRI2MARKET predlaže metode izračuna SRI-a u zgradama te sheme javnog financiranja
pametnih tehnologija. Projekt je financiran iz programa Europske unije za istraživanje i inovacije
Obzor 2020., uključuje 12 projektnih partnera iz 6 zemalja članica EU-a. Ukupni prihvatljivi troškovi
projekta iznose 2.010.080,60 EUR.

Energetski institut Hrvoje Požar

Jasmina Trstenjak

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja