Međimurje Press
Nekategorizirano

Poziv mladim obiteljima – najmoprimcima s područja Grada Mursko Središće

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je Pilot projekt Javni poziv jedinicama lokalne samouprave za financijsku potporu usmjerenu na sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima u 2023. godini.

Grad Mursko Središće ima mogućnost prijaviti se na javni poziv gdje su Prihvatljivi troškovi za financijsku potporu za troškove  koji uključuju troškove stanovanja mladih obitelji i mladih s prebivalištem na području Grada Mursko Središće najmanje godinu dana prije podnošenja prijave. U prihvatljive troškove stanovanja ne ulaze troškovi korištenja garaže i režija.

Korisnici financijske potpore su mladi i mlade obitelji.

Mladima se u smislu ovog Poziva smatraju:

 • Državljani Republike Hrvatske
 • Mlade osobe (samci) koje nisu u bračnoj, odnosno izvanbračnoj zajednici u dobi od 18 do 30 godina u trenutku podnošenja prijave
 • Zaposleni na neodređeno ili određeno vrijeme u minimalnom trajanju od 6 mjeseci kod istog poslodavca prije podnošenja prijave te zaposleni za cijelo vrijeme korištenja potpore
 • Koji nisu korisnici istovjetnih potpora od strane jedinica lokalne područne (regionalne) samouprave, javnih i državnih tijela i slično
 • Čija mjesečna primanja po osnovi neto plaće ne prelaze visinu prosječne plaće u RH
 • Nemaju u vlasništvu/suvlasništvu stan, kuću ili drugu nekretninu

Mladom obitelji u smislu ovog Poziva smatra se podnositelj zahtjeva, njegov bračni drug te djeca, ukoliko ih imaju, pod uvjetom da podnositelj zahtjeva nije stariji od 45 godina života u trenutku podnošenja prijave i ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • Oba bračna/izvanbračna druga su državljani Republike Hrvatske
 • Oba bračna/izvanbračna druga su zaposleni na neodređeno vrijeme ili na određeno vrijeme u minimalnom trajanju od 6 mjeseci kod istog poslodavca prije podnošenja prijave te zaposleni za cijelo vrijeme korištenja potpore
 • Bračni/izvanbračni drugovi nisu korisnici istovjetnih potpora od strane jedinica lokalne područne (regionalne) samouprave, javnih i državnih tijela i slično
 • Mjesečna primanja oba bračna/izvanbračna druga, po osnovi plaće, ne prelaze visinu dvije prosječne neto plaće u RH
 • Bračni/izvanbračni drugovi nemaju u vlasništvu/suvlasništvu stan, kuću ili drugu nekretninu
 • Ni jednom od bračnih/izvanbračnih drugova nije izrečena mjera obiteljsko-pravne zaštite

Mladom obitelji u smislu ovog Poziva smatra se i jednoroditeljska obitelj koju čine dijete, odnosno djeca i jedan roditelj ili samohrani roditelj koji nije stariji od 45 godina u trenutku podnošenja prijave i ispunjava sljedeće uvjete:

 • roditelj je državljanin Republike Hrvatske
 • roditelj je zaposlen na neodređeno vrijeme ili na određeno vrijeme u minimalnom trajanju od 6 mjeseci kod istog poslodavca prije podnošenja prijave te zaposleni za cijelo vrijeme korištenja potpore
 • roditelj nije korisnik istovjetnih potpora od strane jedinica lokalne područne (regionalne) samouprave, javnih i državnih tijela i slično
 • mjesečna primanja roditelja po osnovi neto plaće ne prelaze visinu prosječne plaće u RH
 • roditelj nema u vlasništvu/suvlasništvu stan, kuću ili drugu nekretninu
 • roditelju nije izrečena mjera obiteljsko-pravne zaštite

Sufinancirati se mogu troškovi stanovanja korisnicima koji imaju slobodno ugovorene najamnine s najmodavcima fizičkim osobama te koji ugovorom ovjerenim od strane mjerodavnih tijela i prijavljenim Ministarstvu financija odnosno Poreznoj upravi dokažu postojanje podstanarskog odnosa u stambenom objektu na području Grada Mursko Središće.

Financijsku potpora može se ostvariti za razdoblje 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023. godine. Financijska potpora po korisniku može iznositi:

 • Za mladu obitelj sa djecom: 180,00 EUR mjesečno
 • Za mladu osobu i mladu obitelj bez djece: 120,00 EUR mjesečno

Lijepo molimo osobe koje udovoljavaju svim kriterijima da se jave u Grad Mursko Središće osobno, telefonski: 040/370-771 ili na mail: grad@mursko-sredisce.hr kako bismo za zainteresirane građane koji udovoljavaju uvjetima mogli predati pravodobnu prijavu projekta i ostvariti mogućnost financijske potpore.

(Grad Mursko Središće)

 

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja