Međimurje Press
Političke stranke

Programi prevencije nasilja i očuvanja mentalnog zdravlja djece i učitelja trebaju postati obavezni u školama

Programi prevencije nasilja i očuvanja mentalnog zdravlja djece i učitelja trebaju postati obavezni u školama

Kako unaprijediti uvjete rada učitelja i nastavnika u osnovnim i srednjim školama bila je tema panel rasprave koju je stranka Republike organizirala u suradnji s nizom stručnjaka. Cilj je bio identificirati ključne probleme hrvatskog obrazovnog sustava i istovremeno ponuditi konkretna rješenja koja se mogu provesti u kratkom roku. Upravo ta rješenja predstavnici stranke Republike, predsjednik Damir Vanđelić, potpredsjednik dr. sc. Dražen Jelavić i predsjednica Glavnog odbora stranke izv. prof. dr. sc. Martina Kolar Billege predstavili su danas ispred Hrvatskog školskog muzeja.

„Obrazovni sustav zahvaća široku populaciju. Tu su i odgojitelji i sveučilišni nastavnici, ali ponajprije i učenici na svim razinama i njihovi roditelji. Stranka Republika ima provedive mjere kojima će se vratiti dostojanstvo obrazovnim djelatnicima i omogućiti svim učenicima da škola bude sigurno i poticajno okruženje“, poručio je predsjednik stranke Republika Damir Vanđelić.

Rješenja koja predlaže stranka Republika:

  1. Uvođenje obveznih programa prevencije nasilja i programa za očuvanje mentalnog zdravlja djece i učitelja
  2. Unaprjeđenje postojećeg pedagoškog standarda, jasno normiranje
  3. Povezivanje institucija koje imaju ingerenciju nad obrazovanjem (MZO, AZOO, NCVVO)
  4. Ujednačiti uvjete učenja – svi trebaju imati jednake prilike za obvezno obrazovanje; odabirati primjerene sadržaje (ovisno o vrsti škole i stupnju), kontinuirano osposobljavati učitelje za uspješno poučavanje, omogućiti primjerene zgrade i opremu, ali su i organizacijski procesi u školi važan čimbenik jer o njima ovisi uspješnost poučavanja;
  5. Promjena paradigme vrednovanja, poticanje učenja radi stjecanja znanja, a ne radi ocjena
  6. Osvijestiti da su učitelji službene osobe prema Kaznenom zakonu iz 2019.
  7. Promijeniti sustav ocjenjivanje nastavnika temeljem Zakona o plaćama, koji je danas loš jer moć ocjenjivanja daje isključivo u ruke ravnatelju čime se ruši autonomija učitelja
  8. Povezivanje dionika svih razina obrazovnog sustava u stručnoj komunikaciji, postojeće kurikule treba revidirati na temelju istraživanja i osigurati autonomiju odgojno-obrazovnih djelatnika

„Trenutni sustav pedagoških mjera je neučinkovit, neodrživ i zastario (nije u skladu s modernim tehnologijama koje su alat za nepoželjna ponašanja), a najčešće se bavi problematičnim učenicima, a zanemaruje nagrađivanje dobrih učenika. Što se tiče prevencije nasilja iako postoji Akcijski plan za prevenciju nasilja u školama iz 2020. isti nije postao relevantan niti se efikasno provodi. Trebalo bi oformiti stručne timove sastavljene od psihologa, pedagoga, socijalnih pedagoga, edukacijskih rehabilitatora i to pri, npr. domovima zdravlja koji bi obuhvaćali nekoliko škola. Također u školama treba postaviti jasna pravila ponašanja i odgovornosti učenika, nastavnika i roditelja“, rekao je dr. sc. Dražen Jelavić, potpredsjednik stranke Republika.

U medijima se pitanje obrazovanja aktualizira kad eskalira sukob ili kad je riječ o sindikalnim pitanjima plaća. No za cjelovitu obrazovnu reformu promjene ne smiju biti stihijske već kontinuirane da bi ostvarile uspjeh, a potrebno je osigurati i provoditi kvalitetnu edukaciju učitelja za provođenje tih promjena.

„Trebalo bi promijeniti paradigmu vrednovanja u školama i potaknuti učenje radi stjecanja znanja, a ne kako je sada praksa, a to je da se uči samo za ocjenu koja je u praksi potpuno subjektivna. Ocjenjivanje treba biti svrhovito, učenicima treba pokazati kako napreduju i na temelju tih pokazatelja im omogućiti napredovanje te pratiti jesu li ostvarili zadane ciljeve. Problem je što za vrednovanje ne postoje jasne smjernice. Treba uspostaviti zajedničke, jedinstvene kriterije i standarde ocjenjivanja kojima će moći nedvosmisleno procijeniti što učenici znaju i mogu, a u čemu im je potrebno pomoći“, smatra izv. prof. dr. sc. Martina Kolar Billege, predsjednica Glavnog odbora stranke.

Što se tiče uvođenja cjelodnevne nastave iz stranke Republika smatraju da ono zahtijeva odgovarajuću infrastrukturu – materijalnu i profesionalnu za koju imaju prijedloge rješenja.

Sigurnost nastavnog osoblja na radnom mjestu jedna je od bitnih mjera i potrebno je raditi na edukaciji svih sudionika da su učitelji službene osobe prema Kaznenom zakonu iz 2019. te raditi na jačem osvješćivanju toga kod policije i sudova.

Obrazovanje je jedan od temelja društva, u koji su (interesom) uključeni gotovo svi. A samo zadovoljni nastavnici, koji moraju imati primjerene plaće i zadovoljni učenici mogu biti kotač promjene ne samo obrazovnog sustava već cjelokupnog hrvatskog društva.

Stranka Republika

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja