Međimurje Press
ITKultura i obrazovanje

MEĐIMURSKI INFORMATIČKI KLUB I MLADI INFORMATIČKI STRUČNJACI

Uspješna godina i 20-tak godina udruge MIS zaključeno godišnjim skupštinama i druženjem članova, roditelja i mentora

U multimedijalnoj dvorani Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje nedavno su održane godišnje skupštine udruga Međimurski informatički klub (MIK) i Mladi informatički stručnjaci (MIS).

Prošlogodišnja postignuća MIK-a

Skupština je bila prilika da predsjednik MIK-a okupljenim članovima i gostima podnese financijski izvještaj udruge za prethodnu godinu, osvrne se na aktivnosti, projekte i postignuća ostvarene u 2023. godini. Kontinuirani rad, stručni predavači, vizija i dugogodišnji rezultati i u 2023. godini osigurali su klubu odlične projekte i suradnje. MIK je ostvario potpore vladinih i nevladinih organizacija te započeo provedbu i proveo niz projekata.

Najznačajniji takav projekt jest „From Zero to STEM Hero“, koji je trajao do 30.10.2023. godine. Projekt je bio financiran iz Europskog socijalnog fonda, čija je vrijednost 386.542,25 eura. Partneri na projektu su bili udruga Mladi informatički stručnjaci, III. osnovna škola Čakovec, Dječji vrtić Cipelica, Dječji vrtić Cvrčak, Fakultet organizacije i informatike Varaždin i Razvojna agencija Grada Čakovca (ČAKRA).

Udruga je uz podršku Koordinacijskog odbora Grad Čakovec-Prijatelj djece provela projekt „Kaj buš STEM?“, dok je Grad Čakovec financirao projekte „Izumiteljski kamp“, „Uvod u svijet fizike“ i „Zabavni laboratorij“. Udruga je i u 2023. godini uz podršku Međimurske županije uspješno provela „STEM kamp Međimurske županije“, a uz (su)financiranje Hrvatskog saveza informatičara projekt „Logo za najmlađe“ te „Python programiranje“. MIK je i u 2023. godini bio dio inicijative Meet and Code te u sklopu Europskog tjedna programiranja organizirao i proveo dvije radionice: „Turtle walk“ i „Robotic adventures“.

Tijekom 2023. godine udruga je počela s provedbom projekta „STEM Hero“, (su)financiran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja. Udruga se učlanila i u Hrvatski robotički savez, te je uz njegovu podršku provela četiri radionice: „IoT akademija“, „Robotika 1“, „3D ispis i modeliranje“ te „Lego robotika“.

Nakon usvajanja izvješća i prijedloga, u radno predsjedništvo udruge MIK predloženi su Viktor Lazar, Miljenko Blažeka, Zoran Kadežabek. U verifikacijsko povjerenstvo predloženi su Denis Vidović, Borna Kadežabek i Dunja Škvorc. Za zapisničara je predložena Irena Štefok, a za ovjerovjeritelje zapisnika Denis Horvat i Dejan Drabić. Svi prijedlozi su usvojeni jednoglasno.

REZULTATI ČLANOVA UDRUGA MIS i MIK U 2023. GODINI

Kvaliteta i procjena održanih aktivnosti u 2023. godini osim kvantitativnim mjerama poput broja održanih sati ili broja učenika uključenih u programe kluba, može se prikazati kvalitativnim mjerama, odnosno uspjesima članova na natjecanjima. Učenici srednjih škola ostvarili su iznimne rezultate u jednoj od najtežih kategorija informatičkih natjecanja, računalnim algoritmima. Mentori učenicima bili su Darinka Drabić, Miljenko Blažeka i Viktor Lazar. Na Županijsko natjecanje iz informatike 2023. godine plasiralo se 54 članova udruga MIS I MIK. Posebno je značajno što je 14 natjecatelja uspjelo osigurati plasman na državnu razinu, od kojih su dvoje postigli izvanredan uspjeh osvajanjem 2 srebrne i 2 brončane medalje. Uz to, na Hrvatskom otvorenom natjecanju iz informatike (HONI), na kojem je sudjelovalo preko 60 članova udruga, jedno prvo, četiri druga i jedno treće mjesto u pojedinačnoj kategoriji, dok se ekipno zauzelo 2. mjesto u kategoriji osnovnih škola. Vrijedi spomenuti izvrsne rezultate sudionika Hrvatske LOGO lige gdje je osvojeno jedno drugo mjesto u državi. Ovi izvanredni rezultati svjedoče o visokoj razini angažmana naših članova i kvaliteti obrazovnih programa koji se provode.

Po zaključenju skupštine MIK-a, glavna riječ pripala je predsjedniku udruge Mladi informatički stručnjaci (MIS) Dejanu Drabiću, koji je otvorio i predvodio izbornu skupštinu udruge MIS. Po usvajanju dnevnog reda, njegovih dopuna i utvrđivanja kvoruma, predsjednik udruge osvrnuo se na izuzetno uspješnu 2023. godinu.

U 2023. godini, Udruga MIS je nastavila svoj predani rad na promicanju znanosti, tehnologije, inženjerstva i matematike (STEM) među mladima, s posebnim naglaskom na Međimursku županiju. Kroz vođenje Centra izvrsnosti informatike Međimurske županije (CIIMŽ), udruga je pružila obrazovne programe i potporu za oko 70-ak polaznika raspoređenih u šest skupina.

Glavne aktivnosti u sklopu CIIMŽ uključivale su:

  1. Program “Moj prvi program”: Ovaj program je bio namijenjen najmlađim polaznicima kako bi ih uveo u osnove programiranja kroz igru i kreativne aktivnosti. Kroz interaktivne radionice, djeca su stjecala osnovna znanja o računalnom programiranju te razvijala logičko razmišljanje i kreativnost.
  2. Algoritmi 1, 2, 3 i 4: Nastavljajući s kontinuiranim obrazovanjem, Udruženje je nudilo četiri napredna programa posvećena različitim razinama algoritamske složenosti. Kroz ove programe, polaznici su se upoznavali s različitim konceptima algoritama, strukturama podataka i problemima te stjecali vještine potrebne za rješavanje složenih izazova.
  3. Algoritmi u LOGO jeziku: Ovaj specijalizirani program fokusirao se na korištenje LOGO jezika za učenje programiranja. Polaznici su se upoznavali s osnovama LOGO jezika i kroz praktične primjere stjecali vještine u kreativnom rješavanju problema putem programiranja.

Uz redovne obrazovne programe, Udruga MIS je također provodila različite projekte i inicijative s ciljem promicanja STEM područja među mladima u Međimurskoj županiji, sudjelovala na informatičkim, matematičkim, robotičkim i IoT natjecanjima. Kroz suradnju s lokalnim školama (Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec, II. OŠ Čakovec, OŠ Mali Mihaljevec, Graditeljska škola Čakovec, OŠ Mala Subotica, OŠ Prelog…), institucijama (TICM Čakovec, REDEA, Metalska jezgra i drugi)i poduzećima, udruga je organizirala dodatne edukacijske događaje, natjecanja i radionice kako bi potaknula interes mladih za STEM disciplinama.

U suradnji s Hrvatskim savezom informatičara, Udruga MIS je organizirala Zimsku školu informatike koja se održala u Graditeljskoj školi Čakovec. Ova inicijativa predstavljala je važan događaj u promicanju informatičkog obrazovanja i tehnološke kreativnosti među mladima u regiji.

Zimska škola informatike obuhvatila je različite aktivnosti s ciljem poticanja interesa mladih za područje informacijske tehnologije. Uz radionice priprema za natjecanja iz algoritama, koje su pružile intenzivne treninge i podršku najboljim informatičarima iz cijele države, organizirane su i dodatne radionice 3D modeliranja i ispisa, robotike te razvoja računalnih igara. Ove dodatne radionice omogućile su polaznicima da prošire svoje znanje i vještine na područjima koja su izvan uobičajenih programa te ih potaknule na kreativno eksperimentiranje i istraživanje.

Osim aktivnosti usmjerenih prema učenicima, Zimska škola informatike također je pružila važnu podršku edukaciji nastavnika informatike. Online edukacija, koja je obuhvatila 177 nastavnika, većinom iz osnovnih, ali i srednjih škola, imala je za cilj osnaživanje njihovih pedagoških vještina i upoznavanje s najnovijim trendovima i alatima u području informatičkog obrazovanja, a čiju radionica je provedena od predavača udruge.

Tijekom 2023. godine, u sklopu projekta “FROM ZERO TO STEM HERO”, koji je provodila Udruga MIS u partnerstvu s nositeljem projekta, udrugom MIK, dječjim vrtićima Cipelica i Cvrčak, II. OŠ Čakovec te razvojnom agencijom ČAKRA, ostvarili smo nekoliko značajnih aktivnosti.

Posebno se ističe posjet Maker space centru u Portugalu, Robotičko-informatičkom klubu Popovača i Informatičkom klubu VE_LIK u Velikoj Gorici. Ovi posjeti omogućili su članovima sudjelovanje u inspirativnim radionicama i razmjeni znanja i vještina sa stručnjacima i entuzijastima iz područja znanosti, tehnologije, elektronike i robotike.

Radionice i aktivnosti koje su bile organizirane u suradnji s navedenim klubovima doprinijele su proširenju vidika članova Udruga, poticanju njihove kreativnosti te izgradnji njihovih kompetencija u STEM području. Osim toga, suradnja s lokalnim i međunarodnim partnerima omogućila je razmjenu iskustava i najboljih praksi te jačanje mreže suradnje među organizacijama koje se bave promicanjem STEM područja.

Projekt “FROM ZERO TO STEM HERO” nastavio je poticati interes mladih za STEM područje te pružati im prilike za razvoj vještina i talenata kroz inovativne i inspirativne aktivnosti i suradnje. Udruga MIS ostaje posvećena promicanju obrazovanja i interesa za znanost i tehnologiju te će i dalje surađivati s partnerima kako bi osnažila potencijal mladih u STEM području.

Sve ove aktivnosti doprinijele su širenju informatičke pismenosti i tehnološke kreativnosti među mladima i edukatorima u Međimurskoj županiji, istovremeno jačajući suradnju između različitih dionika u promicanju STEM područja. Udruga MIS nastavlja svoju misiju poticanja obrazovanja i interesa za znanost i tehnologiju kroz inovativne programe i suradnje s relevantnim partnerima, čime aktivno doprinosi razvoju lokalne zajednice i mladih talenata u području informacijske tehnologije.

Nakon podnesenog i jednoglasno usvojenog izvješća o radu za 2023. godinu, pristupilo se izboru radnog predsjedništva, verifikacijskog povjerenstva, ovjerovjeritelje zapisnika te zapisničara. U radno predsjedništvo predloženi su i jednoglasno izabrani Dejan Drabić, Denis Vidović i Dunja Škvorc. Što se tiče verifikacijskog povjerenstva, predloženi su i jednoglasno izabrani Zoran Kadežabek, David Krištofić i Viktor Lazar. Za ovjerovjeritelje zapisnika predloženi su i jednoglasno izabrani Borna Kadežabek i Matija Novak, a za zapisničara Irena Štefok.

Također, raspuštena su bila i dosadašnja tijela udruge (Upravni odbor, Nadzorni odbor i Sud časti), nakon čega se pristupilo izboru novih članova nadležnih tijela. Za predsjednika je predložen i jednoglasno usvojen Dejan Drabić, za zamjenika Matija Novak, a za tajnicu Aleksandra Maria Vuković. Kao dva člana Upravnog odbora predloženi su i jednoglasno usvojeni Denis Vidović i Dunja Škvorc. Za predsjednika Nadzornog odbora predložen je i jednoglasno usvojen Miljenko Blažeka, a za članove Anita Sečan i Denis Horvat. U tijelo Suda časti udruge MIS za predsjednicu je predložena i jednoglasno usvojena Sanja Krištofić, a za članove Andreja Lazar i Borna Kadežabek. Sva tijela Udruge izabrana su na mandat od sljedeće četiri (4) godine.

Veselo zaključili nastavnu godinu

Nakon formalnog dijela skupštine, najprije je obilježeno 20-ak godina udruge MIS prigodnom prezentacijom kojom se prikazao rad Udruge u posljednjih 20-ak godina. Potom je u dvorištu Centra znanja Međimurske županije upriličeno je završno druženje djece, roditelja i mentora kojim je službeno zaključena nastavna godina 2023./24.

Okupljanju se odazvalo preko stotinjak članova i podupiratelja udruga, od onih najmlađih do najstarijih, te je u ugodnoj atmosferi obilježena godina u kojoj su zabilježena odlična postignuća.

Irena Štefok, mag.oec.

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja