medjimurjepress@gmail.com

Grad Mursko Središće spreman za zimsku službu

Grad Mursko Središće sa okolnim općinama prošle godine kupio je privatno komunalno poduzeće Murs ekom d.o.o. sa ciljem da unaprijedi komunalne usluge za građanstvo. Tako je uveden odvoz bio otpada, kupljeno zemljište i izrađeni projekti sa građevinskom dozvolom za gradnju...

Sastanak poduzeća Čakom i Murs-ekom

U četvrtak 04.07. u uredu gradonačelnika Murskog Središća održan je sastanak između komunalnih poduzeća Murs-ekom i Čakom. Na sastanku je nazočio i gradonačelnik Dražen Srpak dok je gradonačelnik Čakovca Stjepan Kovač bio spriječen. Tema je bila zajednički prigovor na nelogičnu i...

Radionica “Kam se koje smeče meče” u OŠ Domašinec

U veljači 2017.godine ZEO Nobilis započeo je s provođenjem kampanje „Kam se koje smeče meče“ na području jedinica lokalne samouprave gdje je KP „Murs-ekom“ koncesionar skupljanja otpada. U ponedjeljak, 20.02. u 9:30 sati radionica će se održati u OŠ Domašinec, a radionici će...