medjimurjepress@gmail.com

Financijska pismenost kao dječja igra

U Preloškoj knjižnici se činjenice o novcu pretvaraju u igre i priče kojima se najmlađe podučava financijskoj pismenosti Knjižnica i čitaonica Grada Preloga ovoga je tjedna bila domaćin drugog međunarodnog sastanka projekta br. 2018-1-BG01-KA201-047836 “Priče o blagu stare...