Međimurje Press
Gospodarstvo

Gospodarsko- socijalno vijeće u Međimurskoj županiji

Da se smanjile nesreće na radu, zajedno moraju djelovati i poslodavci i radnici

Međunarodna organizacija rada 28. travnja proglasila je Svjetskim danom sigurnosti i zaštite zdravlja na radu još 2003. godine kako bi se skrenula pozornost na važnost prevencije ozljeđivanja na radu. S istim ciljem i Svjetski sindikalni pokret ovaj dan označio je kao Dan sjećanja na umrle i ozlijeđene radnike, a navedeni datum odabran je u spomen na 28 smrtno stradalih radnika na gradilištu u Sjedinjenim Američkim  Državama. Svjetska zdravstvena organizacija također naglašava važnost rada na postizanju primjerenih radnih uvjeta koji ne ugrožavaju zdravlje radnika.

U Republici Hrvatskoj  Nacionalni dan zaštite na radu obilježava se od  1. lipnja 2007. godine kada je na inicijativu  Saveza samostalnih sindikata Hrvatske i uz potporu Gospodarsko-socijalnog vijeća Hrvatski sabor donio odluku o proglašenju.

Gospodarsko-socijalno vijeće u Međimurskoj županiji prigodno, godinama obilježava Dan zaštite na radu ističući važnost prava radnika na sigurno i zdravo radno na kojem se poštuje njegovo dostojanstvo.

Govoreći o zaštiti na radu važno je naglasiti jednaku odgovornost poslodavca i radnika: poslodavci su odgovorni za organizaciju i provedbu mjera zaštite i sigurnost na radu, a radnici su odgovorni sigurnu izvedbu radnih zadataka, poznavanje svojih prava i obveza te aktivno sudjelovanje u osposobljavanju i provedbi preventivnih mjera. Koliko je svaki poslodavac dužan brinuti o sigurnosti svojih radnika, toliko i svaki radnik mora na adekvatan način koristiti sredstva za rad i opremu  za  zaštitu.

Vlada je odgovorna za donošenje i razvoj nacionalne politike zaštite na radu donošenjem usklađenog zakonodavnog okvira, kao i za efikasan nadzor primjene propisa postupanjem inspekcija te primjenom stimulativnog modela osiguranja i drugih poticajnih mjera za ulaganja poslodavaca u ovo područje. Vrlo je značajna uloga stručnjaka zaštite na radu, te potpora sindikata i radničkih vijeća.

Zaštita na radu ne znači samo poštivanje prava, ona je mnogo više od administrativne zadaće. Zaštita na radu predstavlja ključan dio dobrog poslovnog planiranja, upravljanja i društvene odgovornosti. Primjena sustava upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu od ključne je važnosti za smanjivanje broja nesreća, oboljenja i smrtnih slučajeva na radu. Sigurnost i zaštita na radu  moraju biti temelj i početak svake radne aktivnosti. Poboljšanje sigurnosti i zdravlja na radu pozitivno utječe na motivaciju radnika, produktivnost rada te ekonomski i socijalni razvoj društva.

Gospodarsko-socijalno vijeće u Međimurskoj županiji apelira na radnike i poslodavce  da učine sve kako bi se stvorili primjereni radni uvjeti i dobra zaštita na radu.

(mž)

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja