Međimurje Press
Grad Čakovec

Grad Čakovec objavio javne pozive za sufinanciranje projekata i programa udruga

Grad Čakovec objavio je dva javna poziva za dostavu projekata i programa udruga za koje je planirana provedba tijekom 2024. godine. Prvi poziv odnosi se na dostavu prijava za financijske potpore projektima i programima namijenjenim zadovoljavanju javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Čakovca u idućoj godini, a drugi na dostavu prijava za financijske potpore projektima i programima namijenjenim zadovoljavanju javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Čakovca za 2024. godinu u mjesnoj samoupravi (mjesni odbori i gradski kotarevi).

Ukupna vrijednost prvog natječaja iznosi 226.100,00 eura, a drugog 258.751,00 euro.

Na iste se mogu prijaviti projekti i programi za sljedeća prioritetna područja: obrazovanje i odgoj, sportske manifestacije od osobitog interesa za Grad Čakovec, tehnička kultura, promet, protupožarna zaštita, udruge građana, vjerske organizacije i nacionalne manjine, djeca i mladi te programi zdravstva. Prihvatljivi prijavitelji su udruge građana i druge organizacije civilnog društva, ustanove i druge pravne osobe čije aktivnosti doprinose zadovoljavanju javnih potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima Grada Čakovca i javnim pozivima.

Rok za podnošenje prijava je 32 dana od dana objave javnih poziva, zaključno s 22. siječnjem 2024. godine. Prijave se podnose isključivo u elektronskom obliku putem aplikacije SOM NATJEČAJI.

Cjeloviti tekstovi navedenih javnih poziva za 2024. godinu s uputama za prijavitelje mogu se preuzeti s internetske stranice Grada Čakovca www.cakovec.hr, na sljedećim linkovima:

Grad Čakovec

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja