Međimurje Press
Grad Mursko Središće

Održana 42. sjednica stručnog kolegija gradonačelnika Murskog Središća

Na sjednici održanoj 6. veljače doneseni su slijedeći zaključci

1.Temeljem zamolbe Občine Lendava i župana Janeza Magyara, Grad Mursko Središće s Hrvatskim željeznicama dogovorit će sastanak na kojem će nazočiti gradonačelnik Grada Mursko Središće sa stručnim službama i župan Občine Lendava sa stručnim službama, a sve u svrhu ponovne uspostave željezničkog prometa koji bi nakon ulaska Hrvatske u Schengenski prostor trebao imati veću težinu.

2.U svrhu obogaćivanja novonastalog prostora u centru grada – zelena površina kraj parkirališta kod autobusne postaje, postavit će se replika uskotračne pruge s rudarskom lokomotivom i tri vagona/hunteka te interpretacijske table s poviješću rudarstva. Projekt će se realizirati u suradnji s lokalnim tvrtkama s kojima je gradonačelnik već obavio razgovor, a za realizaciju istog, temeljem idejnog rješenja koje će izraditi Lorand Klemenčić, zadužuju se ravnatelj Centra za kulturu “Rudar” i pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove. Također, zadužuje se Ured grada za organizaciju sastanka sa svima uključenima u ovaj projekt. Otvorenje navedenog planira se uz Dan Grada – 27.6.2023.g

3.Pozivaju se zainteresirane osobe s područja grada Mursko Središće, s time da će kod odabira prednost imati osobe s prebivalištem u naselju Križovec, da se prijave za skelara skele u Križovcu, a za što je potrebno imati minimalno završeno osnovnoškolsko obrazovanje. Odabrana osoba dužna je položiti ispit za skelara, a troškove ispita i liječničkog pregleda snosit će Grad Mursko Središće te će se nakon provedenog postupka i edukacije s odabranom osobom sklopiti Ugovor.

4.Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za dogovor s Mjesnim odborom Štrukovec i Župom/Crkvom sv. Marko za instaliranje grijanja s plinskim pećima u  kapeli Gospe Škapularske u Štrukovcu.

5.Zadužuje se Odsjek za društvene djelatnosti da s Mjesnim odborom Štrukovec dogovori nabavku sto kompleta pribora za jelo s pripadajućim posuđem i čašama.

  1. Prihvaća se inicijativa Dražena Vinka Novaka – Vinaca iz Peklenice za objavu knjige o pticama našeg područja, a na temelju njegovih fotografija snimljenih profesionalnom opremom, a koje je voljan ustupiti Gradu Mursko Središće. Za realizaciju tiskanja knjige te svih potrebnih koraka zadužuje se ravnatelj Centra za kulturu „Rudar“.

7.Dobrovoljno vatrogasno društvo Mursko Središće – gradonačelnik prima na znanje prijedlog članova DVD Mursko Središće za oslobađanje plaćanja komunalne naknade, te se temeljem Odluke o dopunama odluke o komunalnoj naknadi oslobađaju slijedeći vatrogasci iz Murskog Središća: Bistrović Nikola, Bogdan Rajko, David Marko, Kontrec Kevin, Kraljić Petar, Majhen Dejan, Mance Klaudija, Matoša Renato, Mesarić Stjepan, Mesarić Marija, Novak Kristijan, Novak Nikolaj, Orehovec Dejan, Palnec Miljenko, Radiković Rajko, Sabo Nikola, Smolković Tanja, Tarandek Aleksandar, Vrbanić Patrik, Vršić Mihael, Zelić Željko, Žganec Marko, Živčec Kristijan.

8.Alona Serbynenko, Mursko Središće – temeljem podnesene zamolbe odobrava se sufinanciranje troškova putovanja na natjecanje mažoretkinja grada Mursko Središće za kćer Polinu Slatvinskaja u iznosu od 50% od ukupnog iznosa što iznosi 238,90 eura.

9.Zadužuje se pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da s glavnim nadzornim inženjerom na projektu Aglomeracija Mursko Središće iskomunicira problem podzemnih voda u naselju Hlapičina čiji su tokovi zbog projekta Aglomeracije preusmjereni  u novoizgrađene kanale fekalne kanalizacije te se time pojavio potencijalni problem slijeganja prometnica zbog mogućeg ispiranja materijala u kanalu.

  1. Ogranak Matice hrvatske u Čakovcu – temeljem podnesene zamolbe odobrava se isplata novčanih sredstava u iznosu od 400,00 eura za podmirenje troškova izrade kapitalnih djela renomiranih autora, znanstvenika, književnika.

11.Obrtnička komora Međimurske županije – prima se na znanje dopis te se prihvaća stipendiranje 10 učenika deficitarnih zanimanja s područja grada Mursko Središće u iznosu od 53,09 eura mjesečno po učeniku.

  1. Ponovno se mole građani da temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu i Odluke o komunalnoj naknadi Grada Mursko Središće u roku od 15 dana od dana nastanka promjene osobe obveznika ili promjene drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade kao što su promjena obračunske površine nekretnine ili promjena namjene nekretnine prijave Upravnom tijelu nastanak te obveze odnosno promjenu tih podataka,a sve u cilju ažuriranja podataka.
  2. Nalaže se Upravnom odjelu za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da se napravi izračun troškova sanacije ulice Kralja Zvonimira u Murskom Središću.

(GMS)

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja