Međimurje Press
Grad Prelog

Gradsko vijeće Grada Preloga održalo svoju četrnaestu sjednicu

Gradsko vijeće Grada Preloga održalo je, u četvrtak 30. studenog, svoju četrnaestu sjednicu sa osamnaest točaka dnevnog reda. Na početku su vijećnici, u aktualnom satu, postavljali pitanja gradonačelniku Grada Preloga.

Ivana Martinec Novak postavila je pitanje da li je Grad Prelog osigurao doktora obiteljske medicine kao zamjenu za dosadašnjeg doktora obiteljske medicine, dr. Karlovića. Nikola Madić postavio je pitanje o osiguranju sredstava, pomoći obiteljima slabijeg imovnog stanja uz predstojeći blagdan Božića. Margit Mirić postavila je pitanje o uređenju groblja u Draškovcu te pitanje o uvođenju širokopojasnog interneta u Draškovcu te ostalim naseljima Grada Preloga. Josip Novak postavio je pitanje o izgradnji kanalizacije u ulicama Preloga (Jug I, Stjepana Radića, Vladimira Nazora, Dragutina Domjanića). Božidar Glavak postavio je pitanje o nedostatku prostora za rad udruga na području Preloga te pitanje o visini naknade za eksploataciju mineralnih sirovina na području Preloga, odnosno o kriterijima za određivanje visine ove naknade. Anica Antolek Hrgar zahvalila je na pomoći u organizaciji koncerta Pjevačkog zbora Grada Preloga te je pitala o uređenju, odnosno obnovi Doma kulture u Prelogu. Postavila je i pitanje o novogodišnjem vatrometu u Prelogu, odnosno o mogućem alternativnom načinu obilježavanja dočeka Nove godine. Anica Naranđa postavila je pitanje o izjavama gradonačelnika Grada Preloga kako Međimurska županija ne daje ništa za Grad Prelog, istaknuvši kako su te izjave nekorektne te pozvala na suradnju. Na kraju, vijećnik Mario Horvat postavio je pitanje o stanju radova na termalnim izvorima u Draškovcu. Na pitanja je odgovorio gradonačelnik Ljubomir Kolarek.

Prva točka dnevnog reda bila je Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Preloga za 2023. godinu. Vijećnici Gradskog vijeća jednoglasno su prihvatili prijedlog Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja te će se na svečanoj sjednici Gradskog vijeća, Plaketa Grada Preloga dodijeliti tvrtki Diadema Croatia d.o.o. iz Preloga, Sportsko rekreacijskom centru DG Sport & Hotel Panorama iz Preloga, Marku Štefičaru iz Preloga, Zvonku Židovu iz Cirkovljana te Zrinku Karloviću iz Zagreba. Grb Grada Preloga dodijelit će se Ivici Betiju iz Preloga, Damiru Dominiću iz Oporovca te Draženu Novaku iz Preloga.

Vijećnici Gradskog vijeća raspravljali su i o  prijedlogu Proračuna Grada Preloga za 2024. godinu, sa projekcijom za 2025. i  2026. godinu te s njim povezanim prijedlozima programa građenja i održavanja komunalne infrastrukture, programa javnih potreba u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi Grada Preloga te o izvršavanju Proračuna Grada Preloga u 2024. godini. Ukupni prihodi i primici Proračuna Grada Preloga za 2024. godine planirani su u iznosu od 9.700.000,00 eura, dok projekcija Proračuna za 2025. godinu iznosi 11.400.000,00 eura, a za 2026. godinu 10.000.000,00 eura.

Na dnevnom su se redu našli i prijedlog Zaključka o prekoračenju po poslovnom računu, prijedlozi odluka o izmjenama i dopuni Odluke o subvencioniranju stambenih kredita mladim obiteljima s područja Grada Preloga, o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu na području Grada Preloga, o vrijednosti boda komunalne naknade, o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu te o izmjeni Odluke o porezima Grada Preloga. Raspravljalo se i o odlukama o izmjenama Odluke o dodjeli povlaštenih kredita studentima s područja Grada Preloga, zatim o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup, Povjerenstva za prodaju i Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga. Također se raspravljalo i o prijedlozima zaključaka o kupnji nekretnina u k.o. Draškovec, o prodaji stanova u vlasništvu Grada Preloga u višestambenoj građevini u Prelogu izgrađenoj po Programu POS-a, o zamjeni stanova te o prodaji zemljišta na području Industrijske zone u Prelogu – Istok, kao i prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga kandidata za imenovanje mrtvozornika na području Grada Preloga.

(žs)

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja