Međimurje Press
Najave

Prigodni tematski skup koji će se održati u prigodi obilježavanja Svjetskog Dana prava potrošača

Tema ovogodišnjeg Svjetskog Dana prava potrošača po preporuci Consumers Inetrnational je „Osnaživanje
potrošača kroz prijelaz na čistu energiju“, te će se kroz prizmu jačanja svjesnosti potrošača u nužnosti
prelaska na čistu energiju na Skupu razmotriti slijedeća pitanja:

1. Politika zaštite potrošača Međimurske županije u implementaciji zagovaranja korištenja čiste
energije
2. Uloga i mjesto civilnog sektora u provedbi politike zaštite potrošača Međimurske županije
3. Mjesto i uloga Info centra potrošača (savjetovalište za zaštitu prava potrošača), kao programa od
posebnog javnoj interesa za Međimursku županiju

Međimurska županija je vodeća županija u Hrvatskoj u implementaciji Zakona o zaštiti potrošača i
Nacionalnog programa zaštite potrošača Hrvatske što je postigla sinergijom javnog i civilnog sektora.

Skup će se održati u OPG Žunek, Vukanovec 19A, Vukanovec u utorak, 14. ožujka 2023. godine
s početkom u 11:00 sati.

Društvo potrošača Međimurja

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja