Aglomeracija Mursko Središće

Gradsko vijeće Grada Mursko Središće je na svojoj sjednici u srpnju 2018. godine donijelo Odluku o priključenju na komunalne i vodne građevine temeljem koje su Međimurske vode s korisnicima potpisale ugovore o priključenju na aglomeraciju. Priključenja su za sve postojeće...

Skupština Međimurskih voda

Za četvrtak 02. svibnja 2019. sazvana je Skupština društva Međimurskih voda d.o.o. Čakovec s početkom u 11 sati u Hotelu Park. (mp) Tvoj share je nekome vrijedna informacija!

Aglomeracija Mursko Središće

Priključenja na sustav javne odvodnje i korištenja usluga javne odvodnje i pročišćavanja Danas, 27. veljače 2019. godine u prostorijama Međimurskih voda održan je radni sastanak gradonačelnika Grada Mursko Središće i njegovih suradnika s predstavnicima Međimurskih voda na kojem...

Obavijest Međimurskih voda građanima Selnice

Obavijest o početku postupka za priključenje na javni sustav odvodnje Poštovani građani Općine Selnica! Obavještavamo Vas da će Međimurske vode d.o.o. Čakovec kao nositelj investicije Aglomeracija Mursko Središće i kao isporučitelj vodnih usluga za područje Općine Selnica...

Jelen Martin stigao na poklon iz Varaždina u Vodocrpilište Prelog

Vodocrpilište Prelog Međimurskih voda d.o.o. postalo je bogatije za jelena, prigodno nazvanog Martin. Slijedom odlične suranje Međimurskih voda d.o.o. i varaždinske tvrtke Varkom d.d, varaždinska tvrtka poklonila je Međimurskim vodama jelena, koji je pušten u prosto...

Obavijest o početku postupka za priključenje na javni sustav odvodnje – Cirkovljan

OBAVIJEST MEĐIMURSKIH VODA Poštovani građani naselja Cirkovljan! Obavještavamo Vas da će Međimurske vode d.o.o. Čakovec kao nositelj investicije Aglomeracija Donja Dubrava i kao isporučitelj vodnih usluga za područje Grada Preloga započeti postupak za priključenje objekata na...

Početak postupka za priključenje na javni sustav odvodnje

Međimurske vode d.o.o. Čakovec kao nositelj investicije Aglomeracija Donja Dubrava i kao isporučitelj vodnih usluga za područje Grada Preloga započet će postupak za priključenje objekata na javni sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u u skladu s Odlukom o priključenju na...

Rekonstrukcija magistralnog vodovoda Mohokos – Mursko Središće

Javni poziv za uvid u spis predmeta MEĐIMURSKE VODE d.o.o. I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za – rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava korištenja voda – rekonstrukcija magistralnog vodovoda...

Završetak izgradnje zdenca Z-3 i spojnog cjevovoda s pristupnom prometnicom na vodocrpilištu „Prelog“

U petak 6. srpnja, posjetom predstavnika Grada Preloga prostoru Vodocrpilišta „Prelog“ obilježen je završetak radova na izgradnji zdenca Z-3 i spojnog cjevovoda s pristupnom prometnicom na Vodocrpilištu „Prelog“. Predstavnici Međimurskih voda d.o.o. sa direktorom Vladimirom...

Ulaganja u budućnost

Međimurske vode su u razdoblju od 2012. godine do kraja 2017. godine uspješno provele Projekt „Građenje vodnih građevina na području aglomeracije Čakovec“ – EN.2.1.16-0007. Bio je sufinanciran sredstvima Kohezijskog fonda Europske unije, a obuhvatio je izgradnju kanalizacije...
12