Međimurje Press
Općine

VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE OREHOVICA

JAVNI POZIV za imenovanje općinskog zapovjednika

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete: – Najmanje srednja stručna sprema
– Zvanje vatrogasnog časnika
– Najmanje tri godine iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima

Sukladno članku 41. stavak 1. točka 4. i 5. Zakona o vatrogastvu (NN br. 125/19) kandidati
moraju ispunjavati sljedeće uvjete: – Da nije kažnjavan/a za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti (glava XXI.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.) i
kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (NN br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17 i 118/18) – Da nije kažnjavan/a za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine (glava XX.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXV.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (NN br. 110/91, 27/98– ispravak, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12.)

Ostali uvjeti koje kandidati trebaju ispunjavati: – Da imaju prebivalište na području općine Orehovica

– Da dolaze iz redova članica Vatrogasne Zajednice Općine Orehovica
– Vozačka dozvola B kategorije

Uz pismenu prijavu kandidati trebaju priložiti preslike sljedećih dokumenata:

– Dokaz o stečenoj stručnoj spremi

– Uvjerenje o osposobljenosti (zvanje u vatrogastvu) – Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima

– Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti

– Potvrdu o obavljanju poslova vatrogasca s posebnim ovlastima I odgovornostima u trajanju od najmanje tri godine.

– Potvrda o nekažnjavanju sukladno članku 41. stavak 1 točka 4. i 5. Zakona o
vatrogastvu

– Preslika vozačke dozvole

Svi dostavljeni podaci kandidata obrađivat će se samo u svrhu provedbe ovog javnog poziva. Prijave na javni poziv zajedno s navedenom potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu sjedišta VZO Orehovica (VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE OREHOVICA, Čakovečka 9, 40322OREHOVICA) najkasnije do 03.02.2023. u 12 sati.

Kandidati će o rezultatima izbora biti obaviješteni u zakonskom roku.

Predsjednik VZO Orehovica : Igor Horvatić

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja