Međimurje Press
Gospodarstvo

Hrvatski zavod za zapošljavanje-Područni ured Čakovec

Krajem kolovoza 2019. godine u evidenciji je bilo 2.199 nezaposlenih osoba. Broj
nezaposlenih smanjen je u odnosu na kolovoz 2018. godine za 11,6 postotnih bodova, dok je u odnosu na prethodni mjesec došlo do porasta nezaposlenih za 2,0 postotna boda. Stopa registrirane nezaposlenosti prema administrativnim izvorima za kolovoz je 5,1%.

Izlasci iz evidencije nezaposlenih

Ukupno je tijekom kolovoza iz evidencije nezaposlenih izašlo 267 osoba, što je smanjenje u odnosu na prethodni mjesec (37,1 postotnih bodova) i kolovoz 2018. godine (17,8 postotnih bodova). Zbog zaposlenja evidenciju je napustilo 166 osoba, što je smanjenje u odnosu na srpanj (28,8 postotnih bodova) i kolovoz prošle godine (19,4 postotnih bodova). Na temelju radnog odnosa zaposlene su 142 osobe (85,5%), dok su 24 osobe (14,5%) zaposlene na temelju drugih poslovnih aktivnosti (stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, registriranje trgovačkog društva ili obrta, ugovor o djelu, zapošljavanje prema posebnim propisima, itd.).

Evidentirano zapošljavanje na temelju radnog odnosa najčešće se realiziralo u sljedećim djelatnostima:

– prerađivačka industrija – 48 osoba ili 33,8%
– trgovina – 21 osoba ili 14,8%
– djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane – 13 osoba ili 9,2%
– građevinarstvo – 10 osoba ili 7,0%.

Gledano teritorijalno po ispostavama Područnog ureda Čakovec u zapošljavanju predvodi Ispostava Čakovec s 69,9% (116 osoba) zaposlenih, dok se preostali udio zapošljavanja odnosi na Ispostavu Prelog (26 osoba ili 15,7%) i Ispostavu Mursko Središće (24 osobe ili 14,4%).

Osim izlazaka zbog zaposlenja iz evidencije je iz ostalih razloga sukladno Zakonu o tržištu rada brisana 101 osoba, i to uglavnom zbog odjave s evidencije (26), neaktivnog traženja posla/neraspoloživosti za rad i to zbog neizvršavanja individualnih konzultacija (12), neodazivanja na individualno savjetovanje (25), neraspoloživosti za rad – nemogućnost kontaktiranja (4) ili neraspoloživosti za rad – neodazivanje na poziv Zavoda radi
obrazovanja (4), te ostvarivanja prava na rodiljnu, roditeljsku, posvojiteljsku ili skrbničku poštedu (13) i umirovljenja (6).

Ulasci u evidenciju nezaposlenih

Tijekom kolovoza u evidenciju nezaposlenih novoprijavljeno je 310 osoba. Broj ulazaka smanjen je u odnosu na prethodni mjesec za (39,3 postotnih bodova) i kolovoz prošle godine (12,2 postotnih bodova). Promatrajući strukturu novoprijavljenih najvećim udjelom evidentirane su osobe direktno iz radnog odnosa – 159 osoba ili
51,3%. Nadalje, 96 osoba (31,0%) evidentirano je iz neaktivnosti, 49 osoba (15,8%) direktno iz redovnog školovanja, a preostalih 6 osoba (1,9%) ušlo je u evidenciju iz nekog drugog oblika rada. S obzirom na djelatnost prethodnog zaposlenja direktno iz radnog odnosa najviše osoba evidentirano je iz sljedećih djelatnosti:

– prerađivačka industrija – 45 osoba ili 28,3%
– trgovina – 21 osoba ili 13,2%
– građevinarstvo – 20 osoba ili 12,6%
– djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane – 18 osoba ili 11,3%
– obrazovanje 14 osoba ili 8,8%.

Promatrano prema ispostavama odnosno teritorijalno, najveći apsolutni broj registriranih nezaposlenih osoba evidentiran je u Ispostavi Čakovec – 1.572 osobe ili 71,5% ukupne nezaposlenosti u Županiji. Grad Čakovec s pripadajućim naseljima bilježi 626 nezaposlenih osoba ili 39,8% nezaposlenih u Ispostavi Čakovec, a zatim slijede Općina Nedelišće (320), Općina Pribislavec (92), Općina Mala Subotica (92) i Općina Sveti Juraj na Bregu (80). U Ispostavi Prelog evidentirano je 348 nezaposlenih osoba ili 15,8%, od čega su na području Grada Preloga evidentirane 92 nezaposlene osobe ili 26,4% od ukupnog broja nezaposlenih u Ispostavi. Najmanje nezaposlenih evidentirano je u Ispostavi Mursko Središće – 279 osoba ili 12,7%, od čega se na Grad Mursko Središće odnosi 56,6% (158 osoba) nezaposlenih s područja Ispostave.

(mk)

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja