Međimurje Press
EU

Najava glasanja u EU – uspostava jedinstvenog europskog okvira za digitalni identitet!

Na Odboru za industriju, istraživanje i energetiku Europskog parlamenta, u četvrtak 9. veljače 2023., glasat će se o Izvješću hrvatske zastupnice Romane Jerković o uspostavi jedinstvenog europskog okvira za digitalni identitet.

Novi europski zakon o digitalnom identitetu omogućit će građanima da se na siguran, brz i transparentan način elektronički identificiraju prilikom korištenja usluga javnog i privatnog sektora — kako u Hrvatskoj, tako i u drugim zemljama Europske unije. Također, napredna aplikacija za mobitele, tzv. digitalni novčanik, omogućit će građanima da pohranjuju u elektroničkom obliku čitav niz osobnih dokumenata, poput digitalne vozačke dozvole, zdravstvenog kartona ili sveučilišne diplome. Jedan od glavnih ciljeva novog zakona je olakšati svakodnevicu svim građanima EU kako bi lakše ostvarivali svoja prava u svojoj zemlji, ali i u drugim državama članicama EU. 

Novim okvirom želi se također ubrzati digitalizacija javnog sektora, podići kvaliteta i broj javnih usluga dostupnih online, ubrzati birokratske procedure te smanjiti s njima povezane troškove.

Usvajanjem ovog izvješća stvaraju se pretpostavke za početak pregovora između Europskog parlamenta i Vijeća EU s ciljem postizanja konačnog teksta novog zakona o digitalnom identitetu do kraja ove godine. Za očekivati je kako će jedinstveni europski okvir za digitalni identitet stupiti na snagu već tijekom 2024. godine.

Lucija Škrtić

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja