Međimurje Press
Gospodarstvo

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE – PODRUČNI URED ČAKOVEC

Krajem siječnja 2024. godine u evidenciji je bilo 2.259 nezaposlenih osoba, što je porast nezaposlenosti u odnosu na prosinac (4,7%) i siječanj 2023. godine (6,0%). Zaposleno je 43.406 osoba, a stopa registrirane nezaposlenosti prema administrativnim izvorima za siječanj je 4,9%.

Tijekom siječnja iz evidencije nezaposlenih izašlo je 255 osoba. Broj brisanih iz evidencije veći je u odnosu na prosinac (26,9%) i siječanj 2023. godine (12,8%). Zbog zaposlenja evidenciju je napustila 191 osoba, a broj brisanih zbog zaposlenja veći je u odnosu na prosinac (37,4%) i siječanj 2023. godine (9,8%).
Na temelju radnog odnosa zaposleno je 189 osoba (98,9%), dok su 2 osobe (1,1%) zaposlene na temelju drugih poslovnih aktivnosti (registriranje trgovačkog društva ili obrta, ugovor o djelu, zapošljavanje prema posebnim propisima, itd.). Osim izlazaka zbog zaposlenja iz evidencije su iz ostalih razloga sukladno Zakonu o tržištu rada brisane 64 osobe (zbog izlaska iz radne snage, nepridržavanja zakonskih odredbi,
odjave s evidencije i dr..).

Ulasci u evidenciju nezaposlenih
Tijekom siječnja u evidenciju nezaposlenih novoprijavljeno je 357 osoba. Broj ulazaka veći je u odnosu na prosinac (83,1%) i siječanj 2023. godine (9,2%). Promatrajući strukturu novoprijavljenih najvećim udjelom evidentirane su osobe izravno iz radnog odnosa – 247 osoba ili 69,2%. Nadalje, 98 osoba evidentirano je iz neaktivnosti, 11 direktno iz redovnog školovanja te 1 osoba iz drugih razloga.

Korisnici novčane naknade
U siječnju 2024. godine novčanu naknadu koristile su 383 nezaposlene osobe ili 17,0% od ukupnog broja nezaposlenih osoba. Broj korisnika naknade veći je u odnosu na prosinac za 12,3%, dok je u naspram siječnju 2023. godine evidentirano smanjenje za 16,4%. Promatrano prema spolu, udio žena je 54,3% ili 208
korisnica naknade, dok je udio muškaraca 45,7% odnosno 175 korisnika.

Potrebe za radnicima
Tijekom siječnja poslodavci su prijavili potrebe za 662 radnika. Potrebe su pretežito iskazane u prerađivačkoj industriji (254 ili 38,4%), djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (132 ili 19,9%), građevinarstvu (76 ili 11,5%) i obrazovanju (63 ili 9,5%). Prema rodu zanimanja potrebe su pretežito iskazane u rodovima zanimanja: zanimanja u obrtu i pojedinačnoj proizvodnji (203 ili 30,7%), uslužna i trgovačka zanimanja (108 ili 16,3%), tehničari/tehničarske i stručni suradnice/suradnice (95 ili 14,4%), znanstvenici/znanstvenice, inženjeri/inženjerke i stručnjaci/stručnjakinje (88 ili 13,3%) i jednostavna zanimanja (80 ili 12,1%).

Marina Kodba

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja