Međimurje Press
Gospodarstvo

Krajem kolovoza 2023. godine u evidenciji je bilo 2.331 nezaposlenih osoba

Krajem kolovoza 2023. godine u evidenciji je bila 2.331 nezaposlena osoba, što je porast nezaposlenosti u odnosu na kolovoz 2022. godine (5,0%) i srpanj (2,3%). Zbog zaposlenja evidenciju je napustila 201 osoba, što je čak 51,1% više nego u kolovozu prošle godine. Zaposleno je 42.668 osoba, a stopa registrirane nezaposlenosti prema administrativnim izvorima za kolovoz je 5,2%.

Izlasci iz evidencije nezaposlenih

Tijekom kolovoza iz evidencije nezaposlenih izašle su 262 osobe. Broj brisanih iz evidencije veći je u
odnosu na srpanj (14,4%) i kolovoz prošle godine (57,8%). Zbog zaposlenja evidenciju je napustila 201
osoba ili 17,5% više nego u srpnju, a u odnosu na kolovoz prošle godine broj izlazaka zbog zaposlenja
veći je za čak 51,1%.
Na temelju radnog odnosa zaposleno je 179 osoba (89,1%), dok su 22 osobe (10,9%) zaposlene na
temelju drugih poslovnih aktivnosti (registriranje trgovačkog društva ili obrta, ugovor o djelu, zapošljavanje prema posebnim propisima, itd.). Osim izlazaka zbog zaposlenja s evidencije je iz ostalih razloga sukladno Zakonu o tržištu rada brisana je 61 osoba, (zbog izlaska iz radne snage, nepridržavanja zakonskih odredbi, odjave s evidencije i dr..).

Ulasci u evidenciju nezaposlenih

Tijekom kolovoza u evidenciju nezaposlenih novoprijavljeno je 315 osoba. Broj ulazaka značajno je manji (20,1%) u odnosu na srpanj kada su bile novoprijavljene 394 osobe, ali zato veći u odnosu na kolovoz prošle godine za 11,7%. Promatrajući strukturu novoprijavljenih najvećim udjelom evidentirane su
osobe izravno iz radnog odnosa – 172 osobe ili 54,6%. Nadalje, 87 osoba evidentirao je iz neaktivnosti i 56 osoba direktno iz redovnog školovanja.

Promatrano prema spolu, u ukupnom broju nezaposlenih osoba žene čine 59,0% (1.376) ukupne nezaposlenosti, a muškarci 41,0% nezaposlenih osoba (955), čime je udio žena veći, odnosno udio muškaraca manji za 0,7 postotnih bodova u odnosu na srpanj. U kolovozu 2022. godine udio nezaposlenih prema spolu bio je 60,8% žena naspram 39,2% muškaraca.

Nezaposleni po ispostavama i općinama/gradovima

Promatrano prema ispostavama odnosno teritorijalno, najveći apsolutni broj registriranih nezaposlenih osoba evidentiran je u Ispostavi Čakovec – 1.640 osoba ili 70,4% ukupne nezaposlenosti u Županiji. U Gradu Čakovcu s pripadajućim naseljima evidentirane su 643 nezaposlene osobe ili 39,2% nezaposlenih u Ispostavi Čakovec, a zatim slijede općine: Nedelišće (297), Pribislavec (147) i Mala Subotica (125). U Ispostavi Prelog evidentirano je 411 nezaposlenih osoba ili 17,6%, od čega je na području Grada Preloga evidentirano 119 nezaposlenih osoba ili 29,0% od ukupnog broja nezaposlenih u Ispostavi. Najmanje nezaposlenih evidentirano je u Ispostavi Mursko Središće – 280 osoba ili 12,0%, od čega se na Grad Mursko Središće odnosi 49,6% (139 osoba) nezaposlenih s područja Ispostave.

U odnosu na srpanj evidentiran je porast nezaposlenosti u svim ispostavama i to kako slijedi: Ispostava Mursko Središće (4,1%), Čakovec (2,3%) i Ispostava Prelog (1,2%). U odnosu na kolovoz 2022. godine evidentiran je nešto veći porast nezaposlenih u Ispostavi Mursko Središće (12,9%), manji u Ispostavi Čakovec (5,6%), dok je u Ispostavi Prelog zabilježen pad nezaposlenosti za 1,9%.

Korisnici novčane naknade

U kolovozu 2023. godine novčanu naknadu koristile su 572 nezaposlene osobe ili 24,5% od ukupnog broja nezaposlenih osoba. Broj korisnika naknade u blagom je porastu u odnosu na srpanj (1,1%), dok je naspram kolovozu prošle 2022. godine evidentirano smanjenje za 3,4%. Promatrano prema spolu, udio žena je 76,9% ili 440 korisnica naknade, dok je udio muškaraca 23,1% odnosno 132 korisnika.

Potrebe za radnicima

Tijekom kolovoza poslodavci su prijavili potrebe za 615 radnika. Potrebe su pretežito iskazane u prerađivačkoj industriji (206 ili 33,5%), obrazovanju (150 ili 24,4%), građevinarstvu (68 ili 11,1%) i djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (51 ili 8,3%). Prema rodu zanimanja potrebe su pretežito iskazane u rodovima zanimanja: znanstvenici/znanstvenice, inženjeri/inženjerke i stručnjaci/stručnjakinje (212 ili 34,5%), zanimanja u obrtu i pojedinačnoj proizvodnji (197 ili 32,0%), jednostavna zanimanja (54 ili 8,8%) i uslužna i trgovačka zanimanja (48 ili 7,8%).

Aktivna politika zapošljavanja

Tijekom 2023. godine u mjere aktivne politike zapošljavanja novouključene su 662 osobe, i to: obrazovanje nezaposlenih osoba i tražitelja zaposlenja (284 osobe), potpore za zapošljavanje (228 osoba), javni radovi (70 osoba), potpore za samozapošljavanje (75 osoba) i potpore za usavršavanje (5 osoba).
Krajem kolovoza 2023. godine evidentirano je 968 aktivnih korisnika/ice mjera. Daleko najveći udio – 368 osoba ili 38,0% odnosi se na potpore za zapošljavanje i potpore za samozapošljavanje (308 osoba ili 31,8%). Značajan broj aktivnih korisnika/ica odnosi se na obrazovanje nezaposlenih osoba i tražitelja zaposlenja (216), a zatim u znatno manjem opsegu slijede javni radovi (66) i potpore za očuvanje radnih mjesta u sektoru tekstila, odjeće, obuće, kože i drva (10).
Od toga, 438 korisnika je iz 2022. godine, a 530 iz tekuće godine.

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

PODRUČNI URED ČAKOVEC

MARINA KODBA

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja