Međimurje Press
Županija

Europska komisija i UNICEF obilježili završetak treće faze provedbe trogodišnjeg pilot-programa EU Jamstvo za svako dijete

Europska komisija i UNICEF zajedno su s predstavnicima  zemalja članica u kojima se provodio, obilježili završetak i postignuća trogodišnjeg pilot-programa „Faza III: Testiranje Jamstva za svako dijete na konferenciji u Sofiji. Aktivnosti programa provodile su se u sedam zemalja Europske unije – Bugarskoj, Hrvatskoj, Njemačkoj, Grčkoj, Italiji, Litvi i Španjolskoj – s ciljem borbe protiv dječjeg siromaštva i socijalne isključenosti, a u praksi se testirala inicijativa EU Jamstvo za svako dijete, usmjerena na osiguravanje jednakog pristupa ključnim uslugama za najugroženiju djecu. Inicijativa je provedena kroz partnerstvo Europske komisije i Regionalnog ureda UNICEF-a za Europu i središnju Aziju, a razvijene su i testirane integrirane i koordinirane politike i prakse usmjerene na djecu u najnepovoljnijem položaju. Tako je napravljena analiza politika, prikupljanje podataka i savjetovanje među ključnim dionicima uključujući djecu, a razvijeni su i Nacionalni akcijski planovi EU Jamstva za svako dijete.

Intervencije u sklopu treće faze Jamstva za svako dijete u Bugarskoj, Hrvatskoj, Grčkoj i Italiji ukupno su obuhvatile više od 30.000 djece i mladih kao te 16.000 skrbnika iz najranjivijih skupina, a gotovo 3.000 stručnjaka educirano je za pružanje kvalitetnih usluga i intervencija.

Nicolas Schmit, povjerenik Europske komisije za rad i socijalna pitanja poručio je: „Pružajući najranjivijoj djeci besplatan i učinkovit pristup osnovnim uslugama kao što su zdravstvena zaštita, kvalitetna prehrana i skrb, možemo im pružiti svjetliju budućnost. Jamstvo za svako dijete ulaganje je u njihovu budućnost i budućnost našeg društva. Zahvaljujem UNICEF-u na stručnosti i predanosti u provedbi ove faze pilot-programa na terenu – zbog toga je ona ovako uspješna!“

„Ekonomske posljedice pandemije COVID-19 i rata u Ukrajini produbile su siromaštvo djece i obitelji diljem Europe. Partnerstva kao što je ovo UNICEF-a i Europske komisije ključna su za uspostavljanje isplativih, održivih rješenja koja dopiru do djece u najnepovoljnijem položaju, rade na rješenjima problema dječjeg siromaštva u samim začecima, kao i prekidanja kruga socijalne isključenosti“, izjavila je Afshan Khan, regionalna direktorica UNICEF-a za Europu i središnju Aziju.

Konferencija je okupila i djecu i mlade iz zemalja članica koji su podijelili svoja razmišljanja i stavove o inicijativi, ali i izazovima s kojima se susreću.

Iskustva i rezultate provedbe pilot-programa „Faza III: Testiranje Jamstva za svako dijete u Hrvatskoj” podijelili su Tatjana Katkić Stanić, nacionalna koordinatorica za EU Jamstvo za svako dijete te ravnateljica Zavoda za socijalni rad u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Matija Posavec, župan Međimurske županije te predstavnice Ureda UNICEF-a u Hrvatskoj, Ana Dautović, zamjenica predstojnice, Martina Štabi, voditeljica Odjela za zaštitu djece i Andrea Krznar, županijska koordinatorica EU Jamstva za svako dijete.

Pilot-program „Faza III: Testiranje Jamstva za svako dijete u Hrvatskoj”  financiran sredstvima Europske unije, UNICEF je provodio u Međimurskoj županiji u suradnji s 12 provedbenih partnera na terenu, sedam jedinica lokalne samouprave, Međimurskom županijom i Vladom Republike Hrvatske. U Međimurskoj županiji tako je poboljšan pristup cjelovitim uslugama zaštite djece i obitelji, uključujući osnaživanje roditelja i skrbnika te uslugama rane intervencije u djetinjstvu, a djeca koja nemaju pristup vrtiću dobila su priliku za učenje kroz igru.

Ostvareni rezultati u Hrvatskoj po područjima djelovanja

UNICEF je, u suradnji s općinama, izgradio 4 i uspostavio ukupno 5 Centara za djecu i obitelji u općinama Mala Subotica, Nedelišće, Podturen, Orehovica i Pribislavec, a djeci, adolescentima i njihovim obiteljima pružaju usluge poput integriranih usluga rane intervencije u djetinjstvu, psihosocijalne podrške, raznih radionica namijenjenih roditeljima i djeci te neformalnih prilika za učenje kroz igru.

Zaštita djece i podrška obiteljima

 • Više od 500 djece i 600 roditelja obuhvaćeno je programima podrške obiteljima, među kojima su i radionice Rastimo zajedno i mi plus.
 • Više od 280 stručnjaka, uključujući i one koji usluge pružaju na terenu, te više od 20 romskih kulturnih medijatora educirano je o podršci roditeljstvu, vođenju slučajeva u multikulturalnom okruženju i efektivnim obiteljskim intervencijama te međusektorskoj suradnji i integrativnom pružanju usluga.

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

 • Više od 300 djece (koja inače nemaju pristup vrtiću) koristi neformalne prilike za igru i učenje na četiri lokacije Centara igre.
 • Više od 210 odgojno-obrazovnih djelatnika i romskih pomoćnika educirano je za bolju primjenu inkluzivnih principa u svom radu.
 • Studenti Učiteljskog fakulteta odradili su praksu s djecom bez pristupa vrtiću.
 • 100 roditelja/skrbnika osnaženo je za pružanje podrške svojoj djeci u razvoju predčitačkih i predmatematičkih vještina.
 • Izmijenjen je kurikul studentske prakse predškolskog odgoja i obrazovanja te je više od 70  studenata dio prakse obavilo u multikulturalnom okruženju s djecom iz romske zajednice.
 • Izrađen je Kalkulator za izračun ekonomske cijene vrtića s ciljem unaprjeđivanja politika financiranja troškova predškolskog odgoja i obrazovanja i većeg obuhvata djece.

Rana intervencija za djecu s teškoćama u razvoju

 • Podrška mobilnih timova za ranu intervenciju i rani razvoj – osigurana je izravna podrška za više od 800 djece i 780 roditelja/skrbnika, neizravna podrška za više od 1000 djece i 600 roditelja/skrbnika, dok je roditeljima i skrbnicima pruženo više od 3000 usluga.
 • Više od  80 stručnjaka educirano je u područjima rane detekcije razvojnih odstupanja i pružanja rane razvojne podrške djeci s razvojnim odstupanjem, rizikom ili teškoćama i njihovim roditeljima/skrbnicima.
 • Razvijeni su online tečajevi za stručnjake o ranoj intervenciji, detekciji i podršci djeci s razvojnim odstupanjem, rizikom ili teškoćama i njihovim roditeljima/skrbnicima.
 • Izrađen je Nacrt akcijskog plana za rane intervencije u Međimurskoj županiji.

Razvoj i sudjelovanje djece i mladih

 • Više od 130 adolescenata sudjelovalo je u programu UPSHIFT za razvijanje poduzetničkih vještina i kreiranje rješenja u zajednicama.
 • Održane su konzultacije s djecom i mladima u razvoju Nacionalnog akcijskog plana za EU Jamstvo za svako dijete.

Razvoj politika

 • podrška izradi Nacionalnog akcijskog plana za EU Jamstvo za svako dijete
 • dubinske analize nacionalnih politika i praksi kao temelj za buduće akcije.

Infografiku s detaljnim ostvarenim rezultatima preuzmite OVDJE, a završni video pogledajte OVDJE, a više o trećoj fazi EU Jamstva za svako dijete pročitajte OVDJE. Djecu, obitelji i stručnjake upoznajte kroz videopriče OVDJE.

Pilot-program „Faza III: Testiranje Jamstva za svako dijete” financiran je sredstvima Europske unije i provodi se u sedam zemalja Europske unije s ciljem osiguravanja pristupa osnovnim uslugama, kao što su zdravstvena zaštita, obrazovanje, kvalitetna prehrana, kvalitetni uvjeti stanovanja i usluge brige o djeci, za djecu koja odrastaju u najtežim okolnostima. Republika Hrvatska dobila je priliku da modelira EU Jamstvo za svako dijete u suradnji s Europskom komisijom i UNICEF-om kako bi radila na rješavanju problema dječjeg siromaštva i socijalne isključenosti, pa je tako ovaj pilot-program usmjeren prvenstveno na djecu s teškoćama, djecu koja žive u osjetljivom obiteljskom okruženju te djecu pripadnike nacionalnih manjina. Provodi se u sedam općina Međimurske županije, a kroz suradnju i znanje provedbenih partnera intervencije se odvijaju u trima područjima: integrirane usluge zaštite djece i podrške obiteljima, usluge rane intervencije te pristup kvalitetnom predškolskom odgoju i obrazovanju.

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja