Međimurje Press
Kristina Gita Kavran

Voli i kad te se ne voli, jer ljubav je sama po sebi lijek

Piše: KRISTINA GITA KAVRAN

Ako tražiš savršenu osobu, partnera iz bajke, možeš upropastiti dragocjeno vrijeme života. Jer u oku promatrača nema savršenstva. Čovjek je sposoban u svemu naći manu. Svemu zakačiti neki nedostatak.

Postoji ljubav kojoj težimo kroz sliku onog što nam se prezentira izvana i ljubav koju oblikujemo vlastitim ekspresijama misli i emocija. Ljubav je subjektivno stanje pojedinca. Za svakog je ljubav nešto drugo. Svaka osoba ima svoj individualni način komuniciranja i ponašanja kojima demonstrira svoju ljubav. I s obzirom na to da svi imamo subjektivnu viziju ljubavi, sva naša ponašanja prema osobi kojoj se upućuje ljubav mogu biti prepoznata kao signal ljubavi, no isto tako mogu biti i neprepoznata. Tvoja definicija ljubavi nije i moja definicija ljubavi. Ako je tvoja definicija ljubavi patnja, ljubav ćeš definirati količinom prisutne boli i nezadovoljstva, a ako je tvoja definicija ljubavi čista sreća, ljubav će biti mjerena količinom osmijeha, razumijevanja, podrške… Ljubav je sve ono u što se usudiš vjerovati ili ne vjerovati. Naša ljubavna ponašanja uvjetovana su individualnim uvjerenjima. Ljubav u drugoj osobi prepoznajemo samo ako se ta druga osoba ponaša u okvirima naših ponašanja u izražavanju romantičnih emocija.

Ljubav opisujemo riječima ili je pokazujemo određenim ponašanjima. Svaka osoba ima svoju jedinstvenu i neponovljivu sliku romantične ljubavi. Kad netko voli, ponašanje usklađuje sa slikom osobne ideje ljubavi, dok s druge strane tjera osobu koju voli da zadovolji parametre te iste ideje, jer u suprotnom će ispasti da ga se ne voli. No prava ljubav postoji zbog ljubavi same. Kad iskočimo iz cipela vlastitih ugnjetavajućih uvjerenja kako bi nešto moralo izgledati i kad jednostavno samo volimo, i u isto vrijeme voljenoj osobi preko nas dozvolimo da nas voli na način na koji može voljeti samo ona, odbacujući očekivanja, i jednostavno se prepustimo onome što dolazi, ljubav može doći do svog pravog potencijala i konačno izaći iz kulturnog paradoksa u koji nas društvo uvlači.

Cilj je osloboditi se ljubavne patnje u koju nas uvlači samo nejasna potreba našeg neispunjenog dijela gladnog ljubavi. Ako se na vrijeme prepozna destruktivni oblik iskrivljene slike o ljubavi, može se izbjeći ljubavna trauma. Patnja je posljedica idealiziranja i očekivanja koja proizlaze iz ideala. Ljubav koja je obilježena višim kvalitetama proizlazi iz ispravnih i realnih uvjerenja o ljubavi, partneru, sebi i općenito o ispravnim postavkama međusobnih odnosa.

Volite osobu pored sebe onako kako biste voljeli da vam uzvraća ljubav, no bez očekivanja. Voli i kad te se ne voli, jer ljubav je sama po sebi lijek. Stoga neka ljubav koju osjećaš prema drugoj osobi bez obzira je li ti ljubav uzvraćena ili nije, bude lijek, a ne otrov. Biti u stanju ljubavi znači biti u stanju bezuvjetnog davanja, a u tom davanju ne prima samo onaj koga voliš, već i tvoja duša iz tvog srca. I zato se ne bojte ljubavi, jer ljubav u sebi nema ni grama straha ni boli; ona je čista i neokaljana. Budite, stoga, oni koji će graditi i hraniti svoje srce ljubavlju, a ne je ranjavati i pretvarati je u otrov. Volite i neka ljubav bude vaš lijek.

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja