Međimurje Press
Urednik

Nije lako u lokalnim medijima pored političkih moćnika biti neovisan i svoj!

DJELUJ MEDIJSKI LOKALNO!

 

 

Od prošlog stoljeća pa sve do danas, brojni teoretičari preispituju i proširuju raspravu o odnosu
demokracije i medija unutar liberalne teorije i teorije društvene odgovornosti, To se pokazuje nužnim s obzirom na promijenjenu i stalno mijenjajuću društvenu stvarnost.

Nije lako u lokalnim medijima i sredinama biti neovisan i svoj, posebno ako lokalni vladajući političari ucjenama i pritiscima pokušavaju uređivati programski sadržaj lokalnog medija

Kolege iz lokalnih medija često su pod pritiscima “lokalnih šerifa” koji javni novac uzurpiraju za svoju promociju. Puno teže je biti novinar lokalnog medija u maloj sredini nego recimo u Zagrebu ili Splitu. Tako se situacija u kojoj rade lokalni mediji može ocijeniti jako lošom. Naime, činjenica je da su lokalni mediji često izloženi samovolji lokalnih moćnika koji utječu na raspodjelu novaca.

Jedan od prioriteta je svakako utvrditi profesionalne kriterije u natječajima na temelju kojih ti mediji dobivaju novac od lokalne samouprave. Naglasiti potrebu većeg ulaganja i potpore za samostalnu novinarsku inicijativu, te diverzifikaciju izvora financiranja.

Istraživanja su pokazala snažan utjecaj lokalnih moćnika na uređivačku i kadrovsku politiku i izravno miješanje u odabir tema koje će mediji obrađivati. „Na večerama se odlučuje o kome i čemu će se pisati, a o kome ili čemu neće”. Tamo se odlučuje i o sudbinama novinara koji se miču s neke bitne teme ili rubrike. Jedino nema razlike u tome, je li “moćnik” pripada političkoj stranci ili je neovisan.

Mnogi će reći da medijski slika nije bila nikad gora, prije svega zbog teške strukturne krize kroz koju prolazi cijela branša i njezine potpune financijske ovisnosti o političkim centrima moći. Nažalost u društvu korupcije i nepotizma, poltronstvo, poznato je, nagrađuje se većim proračunskim novcem.

U Hrvatskom novinarskom društvu smatraju da bi se problem mogao riješiti formiranjem javnog fonda putem kojeg bi svaka jedinca lokalne samouprave mogla transparentno, sukladno jasnim i preciznim kriterijima, financirati lokalne medije. „O tome bi odlučivale neovisne komisije sastavljene od stručnjaka koji bi ocjenjivali medijske sadržaje i koji bi jamčili da netko tko piše kritično na sljedećem natječaju neće biti uskraćen za novac.“

Preliminarni podaci pokazuju da su to najviše marketinška sredstva, koja se dodjeljuju na temelju promjenjivih i nejasnih kriterija, što medije čini izloženima svakoj smjeni na vlasti. Kolege iz lokalnih medija znaju tko je tko te tko je skloniji surađivati s vlašću – takvi imaju više sredstava, veće plaće, žive komotnije i lakše. I naravno, njih uopće neće zanimati priče o zaštiti integriteta novinara i struke.

Umjesto da direktno pritišću lokalne medije, lokalni političari prvenstveno na njih gledaju kao na osobno sredstvo, koje je tu da piše isključivo pozitivno o njima i da hvale sve što naprave. Kada to ne rade, kažnjavaju se financijski, a praska pokazuje i neke drastičnije mjere.

Nažalost, uzroci stava, da su lokalni mediji ovisni o politici moguće leži u jednostavnoj činjenici, da politika još uvijek ima značajan utjecaj na medije u Hrvatskoj, bez obzira bili oni u javnom ili privatnom vlasništvu. Sve to jasno govori o zglibu društva u kojem je pojedinac na vlasti sam sebi važniji od zajednice kojoj služi.

R.Dobošić

 

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja