medjimurjepress@gmail.com

Akcija “ZELENA ČISTKA” u Prelogu

Grad Prelog već tradicionalno povodom Dana planeta Zemlje, provodi veliku eko akciju čišćenja okoliša područja Grada koja podrazumijeva čišćenje svih naselja, javnih površina, potoka, šumaraka i prostora uz javne prometnice.   Akcija pod nazivom „Zelena čistka“ će se provoditi u...

Zelena čistka u Čakovcu

U petak, 31. ožujka 2017. godine, na području Grada Čakovca, održat će se akcija čišćenja nesavjesno odloženog otpada, pod nazivom „Zelena čistka“. Akcija će se održati prema sljedećem rasporedu: 10:00   naselje Kuršanec-lug 13:00   ulica Ivana Gorana Kovačića, dio prema...