Međimurje Press
Općine

JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Pribislavec za 2022. godinu!

Na temelju članka 15. Odluke o javnim priznanjima Općine Pribislavec („Službeni glasnik Međimurske županije, broj 06/09“) Povjerenstvo za javna priznanja Općine Pribislavec objavljuje

JAVNA PRIZNANJA OPĆINE PRIBISLAVEC SU:

• proglašenje počasnim mještaninom Općine Pribislavec
• Plaketa Općine Pribislavec
• Zahvalnica Općine Pribislavec

Javna priznanja dodjeljuju se mještanima Općine Pribislavec i drugim osobama , njihovim
udrugama, drugim lokalnim jedinicama te javnim ustanovama i institucijama, trgovačkim društvima,
vjerskim zajednicama i drugim pravnim i fizičkim osobama za uspjehe u radu kojima pridonose ili su
doprinijeli razvoju Općine ili pojedinih njezinih djelatnosti ili u znak počasti ili zahvalnosti.
Javna priznanja mogu se dodjeljivati i državljanima drugih zemalja, županija, međunarodnih
organizacija i organizacija stranih država ili njihovim tijelima.

PRAVO PREDLAGANJA KANDIDATA IMAJU (ovlašteni predlagatelji):
• članovi Općinskog vijeća Općine Pribislavec
• načelnik Općine Pribislavec
• mještani
• udruge građana
• političke stranke
• vjerske zajednice
• druge pravne i fizičke osobe

Prijedlozi moraju biti pismeno obrazloženi i potkrijepljeni konkretnim značajnim
aktivnostima, a po potrebi treba sadržavati eventualnu traženu, dokaznu dokumentaciju.
Na zahtjev Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Pribislavec, podnositelj prijedloga
dužan je dostaviti naknadno zatražene dopunske podatke i dokumentaciju.

Prijedlozi se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom:
„Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Općine Pribislavec“ na adresu: OPĆINA PRIBISLAVEC, B. Radića 47, Pribislavec, 40000 Čakovec, najkasnije do 12.08.2022. godine.

Prijedlozi koji se ne dostave unutar ostavljenog roka, smatraju se zakašnjelima i neće se uzeti u razmatranje.

Predsjednik Povjerenstva za javna priznanja
Matija Ladić, bacc.med.techn.

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja