Međimurje Press
Gospodarstvo

Međimurske vode: Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Donja Dubrava u završnoj fazi pokusnog rada

DONJA DUBRAVA, 28. svibnja 2024. – Jučer je u Donjoj Dubravi prilikom terenskog obilaska Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Aglomeracije Donja Dubrava predstavljen rad uređaja. Uređaj je sastavni dio jednog od najvećih i najvažnijih infrastrukturnih projekata u Međimurskoj županiji – projekta izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Donja Dubrava. Međimurske vode potpisale su Sporazum o izgradnji uređaja u siječnju 2021. godine, a u pokusni rad je pušten 23. listopada 2023. godine.

Projekt izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Donja Dubrava  sufinancira se iz Kohezijskog fonda Europske unije i nacionalnih sredstava, a vrijedan je 33.054.461,80 EUR bez PDV-a. Bespovratna sredstva iznose oko 72 posto, dok se preostali dio pokriva iz Državnog proračuna, proračuna Hrvatskih voda i proračuna jedinica lokalne samouprave.

„Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda  Donja Dubrava kapaciteta je 13 000 ekvivalent stanovnika s uključenim III. stupnjem pročišćavanja i kompletnim postrojenjem za obradu mulja. Uređaj će pročišćavati sanitarne otpadne vode sa područja Grada Preloga (naselja Oporovec, Cirkovljan, Draškovec, Hemuševec i Čukovec), te Općine Sveta Marija (Donji Mihaljevec i Sveta Marija), Općine Donji Vidovec (naselje Donji Vidovec), Općine Donja Dubrava (naselje Donja Dubrava) i Općine Kotoriba (naselje Kotoriba)“, izjavio je voditelj projekta u Međimurskim vodama, Marin Leskovar.

Projekt izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda se provodi s početkom u veljači 2020. godine kroz realizaciju 6 komponenti. Predviđena je izgradnja sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda na području Grada Preloga (naselja Oporovec, Cirkovljan, Draškovec, Hemuševec i Čukovec), te Općine Sveta Marija (Donji Mihaljevec i Sveta Marija), Općine Donji Vidovec (naselje Donji Vidovec), Općine Donja Dubrava (naselje Donja Dubrava) i Općine Kotoriba (naselje Kotoriba).

Sustavom odvodnje sveukupno je izgrađeno preko 61 kilometar gravitacijskih cjevovoda, više od 16 kilometara tlačnih cjevovoda, 34 precrpne stanice i kišno retencijski bazen volumena 400 metara kubnih. Za vrijeme izgradnje sustava bili su osigurani besplatni kanalizacijski priključci za sve potpisnike ugovora o priključenju na sustav javne odvodnje. Na sustav javne odvodnje i pročišćavanja priključeno je preko 3.420 domaćinstava. Predviđa se da će projekt u potpunosti biti dovršen krajem rujna ove godine.

Nataša Sulić

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja