Međimurje Press
Blaženka Križan

Svati

Piše: Blaženka Križan

Muzikaši trobentaju, harmonikaši huškaju od ranoga jutra i idu po seli požurevati one koji su pozvani na svate, a po pajdoč sema rožđiju, žurte se. Dotepli so se ron pred skoro saku hižu s flašaj podroko i igrali so kaj je celo selo čulo i se žive i mrtve so zbudili i porenderali.

Nega spanja, si na noge. Potepeno je već bilo z ljuščijem, kruzinjem i z rashitanom kuruzom, z ruckima, s perjem, piljevinom i z napravljenim lancima od krep papera, prepeljanim od dreva do dreva, od lese do lese. Z rucki so bile napravljene ba(o)bice i rashitane so se vdile. Okičena dreva/stebla so po zimi bila tak fajna, z mrazom svtleča, cifrasta, snežna i prlepa s čudaj cifrastih, sakojačkih paperčekof. Se je složeno na radost mladencima.

Prvo so išli pozavat kume, oni su itak glavni, unda pak k bližji rodbini, pak svojti i onima zdalič, a unda pak k sema drugima po nekšem ne zapisanom redu, a š čega je negdar znal buknuti nered i svaja. Čulo bi se, prvo k nam pak unda k vam, zajedljivo dovikavaje je isto igralo nekšo rolo, se se vagalo.

Friške snehe, mlade i fajne bi se v može rivale, črlenele, trbuhe gladile i zaljukevale bi, de je što i s kim je što. Nešterne bi v plač vudrile i na kraj grunta dbežale. Fejst je bilo videti neprežalene ljubavi, simpatije, preljubnike, vanbračne fačuke i takše stvari. Krf je ne voda, a ljudi kak ljudi, se ih zanima, de, što, koga ima ili nema, oče
ili neče,…Plakalo se i šmrkalo, šepetalo, kazalo s prstom, namigavalo se i na silo se smejalo. Srca so sema sikak vudirala, stare rane so se otpirale, krf bi v glavi burkala, ali stare ljubavi so se ne pozabile. Se je to život.

Veliki, lepi kokot v rokaj svata koji je huškal kak nori, skoraj pa bi ogljušil ili pak bi mu oko skopal. Trzal se je z zavezanim nogaj i kukma mu je bila srdito črlena dok je s krilima mahal kak pošandrcani. Nož ga je negdi čakal. I tak bi si itak došli na pot, mlado i staro, marodni i zdravi, si moraju se videti, se znati, malo si spiti i tak to ide.
Na obed se išlo z muzikašima, darima, cvetjem i tortami. Zbegecani si po redu; žene s trajnama, rudljave kak birke, v novini od doli do gori i z taškicama, štere neso nigdar nosile, jalno so jedna drugo merkale. A tek one štere so z Nemačke došle v žerečim kikljama ili z Avstrije kak Tinčova Slava, bile su kak čudni ftiči, fejst nališpane, novu modu so v selo donesle i kazale so se jedna drugi. Bog mi grehe oprosti, te su bile najbole oblečene žene i čistam drugač so se držale i jako su se pravile važnima. Njihovi moži so bili kak kokoti s zalizanim i svetlečim lasima,
namazanim z rehovim oljem, prunati v licu, v svetejšim ancugima z belim napeglanim i naštirkanim košuljama, tak trdim kak karton. Z flašom vina v roki ili z botom, s škrljakima ili bez njih paradno so gazili z bradama obrnjenima v zrak. Kak konji lipicaneri so se špancerali, puni sebe, velika, svetcka gospoda z blatnoga Balkana. Za njima je tak
lepo dišelo, kak v frizerskom salonu pri Janžekovi Žofi. Ništ ne moč reči jer ih je bilo lepo videti.

Nešterne svate i sosede smo vidli a nešterne ne jer so bili domaj, znutra, zaj za feringaj. Važni so se još važnešima držali, a mi si domaći, ke kak, ke kak. Nešterni, betežno beli i stari, šepavi i z botaj, slabo oblečeni, pokrpani, koma kaj so se do pota dovlekil i delili svoju radost, a jeni pak rasipali svojega jala. Kak šteri.

Selo je dišelo na hranu, na fina jela, fine juhe, na govedino z hrenom i na se druge vrste mesa, kak na primer; fašerano, pečene pure z mlincima, tenfani piceki, pahanci z kalamperom , dišelo je na slatke poharaje, puserline, torte, kompote, a v noći su bili gulaši z čuda feferoni nutri, klobasi, prezvuršti, a vino je teklo se po sod. Špriceri,
pive i soki so bili za „deco“ štera so to več ne, ali napili so se itak si. Prej nek so dopelali mladenku, običaj nalaže čuda toga. Tak ka je kapiton ili pak hižni japica zgrabil jenu debelo i masnu, šepavu kuharicu i predctavil ju je kak mladenku, naravno to je ne ono kaj oni očejo. Svati so se ne složili s tim. Dišli so z njom nazaj v kuhju. Potli su
dopelali jenu mlodu pucku, jako fajnu ali neje niti to bilo to. Premloda je. E, unda so dopelali pravu mladenku k svojemu mladencu. Fajni i kak sveča svetleči stali so mirno dok je najbolša pajdašica spričavala paketa. A onda soza, na sozu, kak da ih je nešči blihnul z vodom, si od reda su bili f plaču, cmizdrili, z nosima šmrkali, soze z laktima dosigali… Mama i kćer se nebrejo razdvojiti, plač bo ih strgal, ne moč pomoći, tak mora biti. Minulo je, došli so si k sebi i išlo se jest z molitvom Oče naš.ž

Po obedu se išlo pešice na venčanje v cirkvu. Celo selo je bilo na nogaj, pred hižom, vulice pune, glava do glave. Belina se pomali vlekla za mladom, šlar je pehelental koli nje i musikal se kak sneg. S krunom na glavi, z belinom i šlarom z Nemačke, kakše je još niti jena mladenka ne mela i to z velikim, belim paketom živoga cvetja dogazili
su vun dvora. Niti jena mladenka do vezda je ne žive ruže mela, se je bilo plastično. Cintor je bil pun ljudi i čakal je mladence. Cirkva je zgledala kak prinčevski dvor, zvonilo je i oni su pomali, z mes mesta došli. Bo zgubila štiklicu ili ne, si so se pitali, jer tak je samo v pričama bilo.

Dok je v cirkvi se minulo, dok su se zaklinjali do neba i do groba i nazaj, v betegu i zdravlju i nestašici, obečali so si i se mogoče i nemogoče stavri; dobroga posla, decu, veliku sreču, čudaj penez, poštuvaje, razumevaje, moglo bi se toga još nabrojiti… Ftopljeni v dogim pogledima, mladenci so se ljukali kak da omedlevaju i dok se več ničemu niso mogli zakleti, ostali so bez reči, kak da bi zatrdeli od sreče. Paket, sam kaj ji je ne opal z rok, a dve debele soze so joj doletele na obraze, na to fajno, samtasto lice z globoko plavim očima, kak tenta s kojom so si pisma pisali. Obrazi
kak breskva na se so klimali. Velido da je bila lepa kak vila, tenkoga pasa kak mlada breza na snegu zaplesana s vetrom. Z dvajsti pet gombeki šteri so isto bili svetleči od pasa pak do požaraka, si od reda su drftali od sreče tak fejst kaj se ji je belina gori na prsima skoraj rasčehnula. Srce joj je toklo kaj so se gombeki skoro rastepli i k
zvezdaj poleteli. Belina se musikala kak špigelj, šošnjala i zaplesavala se, kak daj po suhomu snegu gazil. Odišli so z cirkve v bledo kmicu kak mož i žena po škripavomu snegu. Toga dneva prvi sneg je zepehelental, samo par lampi je bilo vužgani i one so jim kazale pota. Zvezde so se fletno posprajle spat, tak je mladenka fejst svetlila. Bila je kak iskra v dogi povorki, iskra štera nikdar ftrnula nebo. Ve je gotovo, šljus, rekel je japica i zbrisal si je soze. Kaj je tu je, rekeli su japa dok so si z rokavom harili lice. Neso se soze jednake; nešterne so male i hitre ili pak velike kak baloni, slatke ili žofke, slane ili reske.

Svati so se vrnuli dimo, v toplo gnezdo, za table pune hrane i pijače. Se je bilo zbegecano, narihtano i k redu ka se bo jelo. Soze so se posušile, mater i japa so se pomirili s čerkinom željom. Za par dni budu zginuli i odišli v Nemačko. Julka bo jim se papire rešila. Sozno leto bo grenko i žalosno.

Nega tu življea, velijo stara, robava majča bez ijednoga zoba. Rekla je da su joj klehi zdavnja vun pocureli. Nega penez. Dale se jelo, pilo se, eksalo, trinkalo, gotilo, namegavalo, huškalo i popevalo. Muzikaši su držali štimunga na dreti. Hiža se stepala tak so igrali. Mlada se f ponoć preslekla, ali je predi z japom, možom i sema šteri su šteli, otplesala svoj prvi ples kak ožejena. Davali so se penezi,kulko je što štel i mogel. Svati okinčeni z cimerima mom su svoje cimere v plesu zgubili, zgazili i naiskavali ih. Polke i čardaši so se mejali z valcerom, a domaća narodna muzika, same žalopojke, to pak je samo soze vleklo na oči, korpice so se nabirale, i plele i plele.
Svadbeni marš je isto bila glavna pesem. Ve ples nutri, ve ples vuni, po snegu i šlafuri, po sim gruntima, jarkima, stezama, vulicima, dugo bi laufali okoli. Napetavali so se mladi i vlekli kolo po celom selu. To su dečkima bile jedine prilike za ščipanje i kušuvaje. Negdar so bile strašne zime, -20 i ve oni vuni neoblečeni v kolu jezdijo i zabadaf je govoriti, da se bodo pomrzli, mladost si neda dopovedati. Žereče črleni, skusmani, blatni i snegom potepeni dorukovali bi nutri i komaj se zagreli.

Glazba je do kesno v noći, skorom do jutra svirala kaj je što štel, a pijani svati su hitali peneze, škrljake i bukse kaj se pokažejo kaj šteri more i ima. Deca so hotkala pod obloke štečit, dobili bi pahance i kolače. Baba gljive bere je običaj ka se za kuharico koja je se dobro preprajla pobira dobrovoljni prilog. Nešterni su samo zbelna gledali, da gut se nekaj pobiralo. V gradu ga toga ne bilo. Roditelji, kumi, večerja i dimo. Što bi to magadil do jutra, a penezi?!?

To je bilo pobiranje penez, isto kak za cimere, tak isto kak za ples z mladenkom. Penezi so se „ljuščili „na sakom koraku i to več od negda. Drugi den je isto trelo dojti i podružiti se, najesti se, spiti i sakome se nekaj spakeralo za dimo. A i tretji den se još globalo i pilo. Pesi i mačke, sosedove svije, sa živina je unda dobro jela i ništ se ne bez
veze hitalo. Kesno v noči so i nekši maškori dohajali bnorevat. Z bikovicama so mahali, dorukovali so skakat, jest, pit i trt,…tablu so prehitili, po tejerima pijani gazili, v ranjgle cureli, na poceke se popikavali, dok pak su se jeni pod zmrznutim brajdama cmokali i jafkali i v ganjku za vratima gnjeli, prepetavali, napetavali, v špajzi so se nekši stareši zadeli i na plehe s pohancima pali. Meje srečni pak so i bruhali po dvoru, mudrijaši/študenti so se ljuftali i šetali, mudrovali a i svadilo sei buhalo. Đonjkanja f hrbet je največ bilo z potrtim nosima. Tak da su
nešterni svati bili jako nekredni. A i stareši so si lufta dali, što bi rekel, i oni su dosigali i prepetavali.

Se je na kraju bilo zmešano i ne za razmeti, jedino so mladenci znali komu pripadaju; jen drugomu, bat za ve, a ostalo je bilo se jako sumnjivo jer bi se nešterni mogli i potoči. Iskale so se žene i moži i vrag je pomali šalo zel v svoje roke. Zdruzgane kiklje, raspadnute frizure, črlena, naharana lica, blatni do gležnja, rasporene kiklje, zdrapane poctave,… Mati sveta, nej mi zameriti, kaj so itak delali i desu se pri vragu potepali?!

Ovi z Nemačke so ve čist drugač zgledali. Razdrgeleni, skusmani, pijani, se so nompak govorili i nemački i njiv međimurski, zamusanih obrazi kleli su se svece i blodili po detinstvu, mejami, herbiji, popima, neje bilo moč razmeti kaj očejo reči. Bilo je i žofkih sozi f kojima se se na kraju ftopilo. To je bilo čuti, kak da so nori, kak da ih pamet stavlja. Jeni žalosn i betežni kaj so dišli a dugi pak srečni jer si kaj, kaj toga morejo prevoščiti.

Jen čovek je samo tulil, podrigaval se i neje mogel nikaj reči, plakal se i samo so mu soze tekle. Vlekel je z sebe doli baledu, kravatu, prsluka je rasporil i nekaj je gombal i gombal. Oče svoje halje od predi, neče nemačke ancuge…oče biti doma, na gruntu z mojčom, oče pod rehom mačjaka jesti i kavu piti i v rodne brajde ljukati. Oče blonjke zabiti, poravnati i stezicu zabetonirati, picekima več placa naprajti, škednja podbočiti i doge sohe v brajde vuprati. Nešterna gospoda so z blata ve ron vun zišla, ve pak bi nazaj nutri v blato…to tak ne moč, tak se ne smeti hurmesati. Kumica Rega ron ka je to rekla, samo je nadodala, da ve od srama par let nado dimo došli.
Ženama je ne bilo sejeno, ve se več neso pravile važne, gopci so im doli viseli a i frizure su se rasteple v rudljave cincalice, zabadaf so sehotkale v zahod česat. Kak narudane birke so bile, bez pesačuvara…razštrkane , poparjene, a njihovi moži, pijani, več so po poduplazili, nek za tablom sedeli. Žene so se več držale kak da one ništ znjima nemajo. Se se fletno obrnulo nompak.

Na sakim svatima se nekaj sličnoga dogodi i onda priča traje i traje, ide od hiže do hiže i nakraju s toga zideju strahote i svaje. Po seli se rado trača i neje moč nikaj tak dobroga naprajti ka nej nešči nekaj jalno zgombal.

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja