Međimurje Press
Nekategorizirano

Održana 9. sjednica Gradskog vijeća Grada Mursko Središće

U subotu 26. studenog održana je 9. sjednica Gradskog vijeća Grada Mursko Središće s 14 točaka dnevnog reda.

Jednoglasno je usvojena Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada. Na javni poziv grada za obavljanje dimnjačarskih poslova pristigla je samo je ponuda i to tvrtke dimnjačar Radovan Zver d.o.o. Vlasnik tvrtke obrazložio je vijećnicima svoju ponudu te nove cijene za usluge, što zapravo znači povećanje cijene od 5,00 kuna/mjesečno.

Proračun Grada Mursko Središće usvojeni je većinom glasova. Za 2023. godinu proračun iznosi 4.771.477,00 EUR, a neke od najvećih infrastrukturnih, socijalnih, demografskih i turističkih projekata predstavlja: stara sportska dvorana (Sokolski dom) 437.985,00 €, Selska ulica 305.263,00 €, ulaganje u Etno kuću 106.178,00 €, plave i žute kante za otpad 96.489,00 €, sufinanciranje vrtića 289.673,00 €, stipendije, školarine, pomoći za studente i srednjoškolce 38.089,00 €, tekuće i kapitalne donacije udrugama 128.339,00 €, tekuće i kapitalne donacije DVD-ima 59.327,00 €, sufinanciranje deficitarnih zanimanja za srednjoškolce 6.370,00 €, sufinanciranje produženog boravka u OŠ 19.908,00 €, sufinanciranje hitne službe 11.623,00 €, sufinanciranje izgradnje zgrade Murid i Dosti 13.000,00 €, troškovi održavanja sportske dvorane 75.345,00 €, aglomeracija i sanacija prometnica 269.908,00 €, asfaltiranje ulice u Štrukovcu 22.695,00 €, ulaganje u sportske objekte u vlasništvu grada 65.153,00 €, proširenje gospodarske zone 90.906,00 €, asfaltiranje ceste kod “ekonomije” u Hlapičini 27.000,00 €, program za mlade obitelji (adaptacija/uklanjanje/gradnja i kupnja) 53.089,00 €.

Većinom glasova usvojena je Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Mursko Središće za 2023. godinu. Jednoglasno je usvojena Odluka o produljenju roka korištenja dugoročnog kredita.

Odluka o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi Grada Mursko Središće jednoglasno je prihvaćena, a odnosi se na povećanje cenzusa s 1.000,00 kn na 1.200,00 kuna za oslobođenje komunalne naknade. Obzirom da su porasle mirovine, kako umirovljenici s manjim mirovinama ne bi bili zakinuti za oslobođenje, povećao se je i cenzus, a samim povećanjem zahtjev za oslobođenja komunalne naknade moći će podnijeti više umirovljenika s manjim mirovinama nego li prošlih godina. Ujedno jednoglasno je usvojena i Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade u visini od 0,07 EUR/m2 korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni Grada Mursko Središće.

Grad Mursko Središće dužan je po Zakonu raspisati natječaj za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem na području grada. Međutim, da bi natječaj bio pravovaljan Gradsko vijeće mora usvojiti Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području grada, a isti je i jednoglasno usvojeni. Grad Mursko Središće je dužan najkasnije u roku od 6. mjeseci od donošenja programa raspisati natječaj za zakup poljoprivrednim zemljište u kojem sudjeluje  i Ministarstvo poljoprivrede.

Jednoglasno je usvojena Odluka o porezima Grada Mursko Središće, koja donijeta radi usklađivanja pravne osnove donošenja odluke iz Zakona o financiranju o JLS-u u Zakon o lokalnim porezima i obzirom da stupa na snagu 01.01. iznosi moraju biti utvrđeni u eurima.

Odluka o prijenosu suvlasničkog dijela nekretnine u vlasništvo Grada Čakovec za potrebe rada zajednica tehničke kulture te promicanja i ostvarivanja drugih zajedničkih interesa u djelatnosti tehničke kulture jednoglasno je usvojena.

Jednoglasno su usvojene Odluke o osobi godine Grada Mursko Središće i Odluke o sportskim ostvarenjima u 2022. godini. Godišnje nagrade primit će: Darko Oreški za osobu godine, Mensur Rošić za sportaša godine, Tena Marodi za sportašicu godine, ŠN “Rudar” Mursko Središće-kadeti U-17 za sportsku momčad godine, Monika Jalšovec za rekreativku godine, Ivan Zadravec i Alen Kontrec za rekreativca godine te USR “Sport za sve” Mursko Središće za rekreacijsku momčad godine.

Sva predstavnička tijela dužna su donijeti Kodeks ponašanja, sukladno Zakonu o sprječavanju sukoba interesa, te je stoga jednoglasno usvojeni Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Gradu Mursko Središće. Potrebno je odabrati Etički odbor i Vijeće časti. Etički odbor se sastoji od tri člana i sastoji se iz redova vijeća i osoba od posebnog ugleda. Vijeće časti sastoji se od predsjednika i četiri člana.

Jednoglasno je usvojena Analiza sustava civilne zaštite na području grada za 2022.g.  te plan razvoja sustava civilne zaštite na području grada za 2023. godinu.

U listopadu raspisani je javni natječaj za pročelnika/icu Grada Mursko Središće. Na natječaj je pristigla jedna prijava. S obzirom na završeni postupak u kojem je ispunila sve formalne uvjete i uspješno prošla testiranje nova pročelnica Vlatka Županec predstavljena na sjednici Gradskog vijeća.

(GMS)

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja