Međimurje Press
Grad Čakovec

Sazvana 24. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca za 12. lipnja 2024. (srijeda) u 12:00 sati

Predsjednik Gradskog vijeća Josip Varga predložio je slijedeći DNEVNI RED

1. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2024. Materijal
2. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2024. Materijal
3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama:
a. Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2024. Materijal
b. Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2024. Materijal
c. Programa javnih potreba u kulturi, tradicijskoj kulturi i umjetnosti Grada Čakovca za 2024. Materijal
d. Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2024. Materijal
e. Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2024. Materijal
f. Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2024. Materijal
g. Programa demografskih mjera Grada Čakovca za 2024. Materijal
4. Prijedlog Prethodne suglasnosti na I. Izmjene i dopune Financijskog plana JVP Čakovec za 2024. Materijal
5. Prijedlog Prethodne Suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec Materijal
6. Prijedlog Odluke o mjerama poticaja za kupnju nekretnina (starih kuća) na području mjesnih odbora Grada Čakovca za 2024. Materijal
7. Prijedlog Odluke o prihvaćanju teksta Javnog poziva za sufinanciranje izgradnje sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju na području Grada Čakovca za 2024. Materijal
(mp)

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja