Međimurje Press
Županija

Predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Međimurske županije

Odbor za izbor i imenovanja Skupštine Međimurske županije raspisuje

JAVNI POZIV

I.
Pokreće se postupak izbora članova Savjeta mladih Međimurske županije (u nastavku teksta: Savjet mladih).
Savjet mladih je savjetodavno tijelo Međimurske županije, a osniva se u cilju promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa mladih u Međimurskoj županiji.

II.
U Savjet mladih mogu biti birane osobe s prebivalištem ili boravištem na području Međimurske županije, koji u trenutku podnošenja kandidature za članstvo u Savjetu mladih imaju od navršenih petnaest (15) do navršenih trideset (30) godina života.

III.
Savjet mladih ima 11 članova, uključujući predsjednika i zamjenika, te 11 zamjenika članova.

IV.
Kandidate za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike temeljem ovog poziva ističu udruge koje su sukladno svom statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih i strukovnih organizacija i neformalne skupine mladih. Kada je predlagatelj kandidature neformalna skupina mladih, skupina mora imati najmanje 50 mladih.
Ovlašteni predlagatelji kandidatura dužni su prilikom isticanja kandidatura za članove Savjeta mladih predložiti i zamjenika za svakog kandidata za člana Savjeta mladih.

V.
Ovlašteni predlagatelji iz točke 4. ovog poziva dužni su svoje prijedloge obrazložiti i u pisanom obliku dostaviti ih Odboru za izbor i imenovanja, u slijedećem obaveznom sadržaju:
– naziv i sjedište predlagatelja,
– ime i prezime kandidata te njegovo prebivalište,
– datum rođenja i OIB (broj mobitela i e-mail adresa),
– kratko obrazloženje zbog čega bi kandidat bio pogodan za člana odnosno zamjenika člana Savjeta mladih,
– potpis i ovjera ovlaštenog predlagatelja.

Rok za podnošenje prijedloga je 20 dana od objave javnog poziva.

*Napomena: Međimurska županija će s osobnim podacima postupati sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18) i Politici zaštite privatnosti osobnih podataka Međimurske županije (Link: http://medjimurska-zupanija.hr/2018/01/01/zastita-privatnosti-osobnih-podataka/).

VI.
Odbor za izbor i imenovanja nakon zaprimanja kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava sastavlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta te utvrđuje popis formalnih kandidatura.
Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se uzimati u obzir.

VII.
Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura dostavlja se Skupštini Međimurske županije te se objavljuje na web stranicama Međimurske županije.
Skupština Međimurske županije na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih, tajnim glasovanjem bira članove i zamjenike članova Savjeta mladih.

VIII.
Rezultati izbora za članove i zamjenike članova Savjeta mladih objavljuju se na web stranicama Međimurske županije.
Savjet se mora konstituirati u roku od 30 dana od dana objave rezultata izbora.

IX.
Članovi Savjeta mladih i njihovi zamjenici biraju se na razdoblje od tri godine.
Mandat zamjenika člana vezan je uz mandat člana Savjeta mladih. Mandat zamjenika člana prestaje prestankom mandata člana Savjeta mladih.

X.
Prijedlozi se šalju u zatvorenoj omotnici na adresu Međimurske županije, Ruđera Boškovića 2, s naznakom „Javni poziv za kandidaturu u Savjet mladih Međimurske županije“.

ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA
SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja