Zavidna interakcija gradskih službi i građana

Neodržavanje dvorišta, preglasan šaht, smeće uz put, parking na zelenoj površini, neodržavana parcela, oštećeno igralo na igralištu za djecu, održavanje drveća, nesmetan prolaz…samo su neki od primjera pritužbi građana koje su putem e-maila stigle na instalirani eRedar...

U prošloj godini u Međimurju 5,5 milijuna štete što od krađa

Među ostalim, gradonačelnici i načelnici Međimurske županije danas su raspravljali i o novim normativnim okvirom – Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge. Kako je izvijestio Igor...

Interview

DA SE GLAS MEĐIMURJA ČUJE ČEŠĆE I JAČE! Mr.sc. Dijana Posavec Mnogo godina radite na programima za opće dobro, aktivni ste kroz razne nevladine organizacije, pomažete ljudima u nevolji, no o tome se u javnosti malo zna? Više od 20 godine aktivno se bavim humanitarnim i...