Odaziv birača do 11,30 sati – 9,93%, do 16,30 sati – 21,31%

ODAZIV DO 16.30 sati po županijama     Odaziv do 11,30 sati u inozemstvu po državama (DIP)   Tvoj share je nekome vrijedna informacija!