Javni pozivu za financiranje javnih potreba u 2019. godini Grada Preloga

Gradonačelnik Grada Preloga Ljubomir Kolarek je 6. veljače 2019. godine, objavio Javni poziv za financiranje javnih potreba u 2019. godini.  U okviru Javnog poziva prikupljati će se pisani prijedlozi projekata organizacija civilnog društva koje djeluju na području Grada Preloga u...

Prelog: Poziv za financiranje javnih potreba u 2017.

Gradonačelnik Grada Preloga, gosp. Ljubomir Kolarek, dr.vet.med., je dana 27. siječnja objavio javni poziv za financiranje javnih potreba u 2017. godini. U okviru javnog poziva prikupljati će se pisani prijedlozi projekata organizacija civilnog društva koje djeluju na području...

JAVNI POZIV GRADA ČAKOVCA

Javni poziv korisnicima proračuna Grada Čakovca za zadovoljavanje javnih potreba od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana u mjesnoj samoupravi Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa i projekata korisnika proračuna Grada Čakovca...