35. sjednica Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe

35. Kongresom lokalnih i regionalnih vlasti završava predsjedanje Republike Hrvatske Odborom ministara Vijeća Europe U Strassbourgu od 6. do 8. studenoga 2018. održana je 35. sjednica Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe kojoj je nazočio i župan Međimursk...

Promicanje kulturnog nasljeđa pod nazivom „Living castles“

Međimursko veleučilište i Muzej Međimurja partneri na prekograničnom projektu modernizacije dvoraca Na Međimurskom veleučilištu u Čakovcu održana je početna konferencija projekta mreže „živih“ dvoraca kao oblika održivog turizma za očuvanje i promicanje kulturnog nasljeđa pod...

Prekogranična suradnja kroz cikloturizam

Turistička zajednica Međimurske županije u subotu, 22. rujna organizirala je biciklijadu i ciklomaraton  „Mura Bike 2018“ u Goričanu. Bicikliralo je oko pedesetak sportaša rekreativaca i amatera. Biciklijada, duljine 27 kilometara, započela je u Goričanu te se nastavila do...

Održana DESCO konferencija u Prelogu

U prostoru Gradske kavane Lovac u Prelogu održana je konferencija za novinare na kojoj je predstavljen tijek projekta DESCO. Projekt se realizira u programu prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska. Projekt punog naziva Development of strategic cross – border cooperation...

Sastanak i suradnja mađarskog i hrvatskog župana

U prvom službenom posjetu Međimurskoj županiji boravio je danas novoizabrani župan županije Baranja (Baranya Megye) u Republici Mađarskoj Zoltán Madaras sa suradnicima. Njegov domaćin bio ne međimurski župan Matija Posavec koji je na upriličenoj press konferenciji naglasio kako...

Međunarodna konferencija u Serdahelu na temu prekogranične suradnje

Zamjenik župana Josip Grivec na dvodnevnoj međunarodnoj konferenciji u Serdahelu na temu prekogranične suradnje Program prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. jedan je od programa Europske teritorijalne suradnje, koji zauzimaju važno mjesto kao jedan od instrumenata...

Prekograničnim sredstvima do novih turističkih atrakcija

REDEA d.o.o. je u četvrtak, 21. rujna 2017. godine, održala početnu konferenciju projekta „Attractour –Revitalizacija kulturnog nasljeđa u turističke atrakcije na području Međimurske županije i regije Letenye“ u Tehnološko-inovacijskom centru Međimurje. U sklopu početne...

U Grad Prelog dolazi oko 348.000,00 eura iz programa EU

Grad Prelog dobio je podršku u dva europska projekta u sklopu Programa prekogranične suradnje INTERREG Mađarska – Hrvatska 2014.-2020. Projekti su izrađeni u partnerstvu sa Gradom Ludbregom i Gradom Letenye te sa Županijskom upravom za ceste Varaždin. Radi se o projektu...